Wellbeing in Europe


Calendar for Virtual Cafes in CZ, EN, PL [Workspace] (1)
How do we access work and prosperity? [International] (5)
Edgeryders is hiring: Become a local connector for a project on improving wellbeing for citizens in Europe, 5000€ [International] (6)
Want to become a storyteller? Inspiration from community heroes with incredible stories of health and care [International] (1)
Opieka nad kobietą tracącą dziecko w trakcie ciąży lub niedługo po porodzie. [W Polsce] (3)
Opowiedz nam historie z życia w Polsce i zarób 200 € [W Polsce] (2)

Razem z członkami społeczności Edgeryders próbujemy zrozumieć, jak czują się Europejczycy, Polki i Polacy w szczególności. Opowiedz nam o sobie i dostań w zamian 200 Euro O czym masz opowiadać? Na przykład, o problemie,…

How do we get health and social care support? [International] (3)
How can we be morally and psychologically well? [International] (2)
Show us stories that matter, become an expert in a topic and get paid 200 € [International] (1)
Report ahead of EU elections: 5 myths debunked [International] (2)
Jak uzyskać wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej? [W Polsce] (1)
Jak możemy być moralnie i psychicznie zdrowi? [W Polsce] (1)
Jak kreujemy dobrobyt i pracę w Polsce? - 200 eur za najlepsze historie [W Polsce] (1)
Virtual Café 17 April at 18:00 CEST: Sprinting to map online channels for outreach [Workspace] (4)
Schaffer's paper and implications for how we do digital ethnography in POPREBEL [Workspace] (4)
Virtual Cafés: what, how, and instructions [International] (3)
Relevant Events for POPREBEL [Workspace] (7)
Wanting to remain an observer I ended up being involved [V Česku] (6)
Wellbeing in Europe: Why participate? Opportunities for active participants [International] (3)
Jan: What drives me, what scares me (1st draft) [W Polsce] (1)
I grew up in post-communism in a fractured generation. Each with its own bubble. [International] (1)
There is no fascism in Poland? [W Polsce] (13)
Long story short [International] (6)
Knowledge through interaction [V Česku] (3)
The observer and explorer [У Србији] (2)
John: my story, or part of it [International] (2)