Oproep om bij te dragen aan de OPENandChange zwerm van projectbouwers!

OPENandChange logo

De MacArthur Foundation heeft besloten een enorme bijdrage te willen leveren aan het oplossen van de meest netelige, ingewikkelde, en onoplosbare problemen. Hun idee is te zoeken naar een veelbelovende organisatie die de vasthoudendheid en creativiteit heeft om een echte oplossing te leveren voor een probleem (en bijna elk probleem komt in aanmerking). Ze stellen daar dan de financiële middelen voor ter beschikking: het enorme bedrag van 100 miljoen dollar.

Wij hebben al hard nagedacht over de vraag hoe je iedereen van hoge kwaliteit gezondheids- en sociale zorg voorziet tegen een lage prijs. We denken dat we een goede kandidaatoplossing hebben: zorgverlening door gemeenschappen voorzien van open source kennis en technologie. Zoals wij het zien, verlenen die gemeenschappen diensten die gebaseerd zijn op de laatste wetenschap (zoals nu worden geleverd door de overheid en particuliere sector), maar die tegelijkertijd een menselijk karakter houden en lage overheadkosten kennen (zoals nu door traditionele sociale gemeenschappen).

Dit is meer dan alleen maar een idee. We hebben inmiddels al contact gelegd met tientallen bestaande initiatieven, en we denken dat er honderden, zoniet duizenden meer zijn. We zien al dat er veel interactie plaatsvindt, en er veel kennis wordt gedeeld: we denken dat dit het begin is van een positieve cyclus van prototypes maken-resultaten delen-verbeteren-prototypes maken. Met stabiele steun, zou die cyclus kunnen uitgroeien tot een ecosysteem van zorgdiensten die gebouwd zijn op gedeelde open kennis en technologie. – en dat klaar is om op grote schaal uit te rollen voordat onze huidige zorgsystemen bezwijken.

Daarom willen we het volgende gaan doen. We willen een aanvraag indienen voor een beurs van 100 miljoen dollar voor de genoemde oplossing. Maar niet alleen. We stellen ons vrijwillig beschikbaar om een “gedecentraliseerde aanvraag” te coördineren, met honderden gemeenschappen en organisaties, groot en klein, een zwerm van partijen die oplossingen aandragen om samen te werken aan een wolk van vraagstukken en problemen in de verlening van gezondheids- en sociale zorg.

We denken dat we die beurs gaan winnen. Waarom? Omdat decentralisatie gewoonweg de superieure aanpak is. Bedenk:

  • We brengen vele malen meer pure denkkracht dan andere aanvragers. Er zijn meer mensen in de vele gemeenschappen rondom zorg dan in willekeurig welke organisatie: bijna ieder mens is op enig moment zowel de verlener als ontvanger van zorg. We zijn allemaal experts, hebben allemaal iets bij te dragen.
  • We zullen de denkkracht die we hebben effectiever gebruiken. Organisaties zijn per definitie hierarchieën: geld geven aan een organisatie betekent dat een kleine groep aan de top (senior management) de gelegenheid krijgt opdrachten te geven aan de rest van de organisatie om uit te voeren. In onze opzet is bijna iedereen in de gelegenheid om creatief te werken aan ieder zijn specifieke aspect van het zorgprobleem.
  • We kunnen beter leren, want we hebben meer onderwijzenden. Gecentraliseerde projecten houden hun samenhang in stand door hierarchie en de concentratie van macht. Gedecentraliseerde projecten kunnen dat niet, and moeten bouwen op het delen van kennis en het documenteren van activiteiten. Als veel teams samenwerken om kennis te delen en gelijktijdig met elkaar en de wereld concurreren op het implementeren van zorgdiensten, krijg je een heel sterk verknoopt netwerk van ervaringsdeskundigen. Dit soort netwerken leert heel snel: we kunnen aantonen dat in een populatie sociaal breed toegankelijke kennis en van elkaar kunnen leren betere technologie oplevert dan slimme individuen. Alleen al binnen Edgeryders hebben we 5,300 gedocumenteerde relaties waarlangs kennis wordt gedeeld.
  • We zijn veel diverser, en diversiteit overtroeft vaardigheid . Grote ingewikkelde problemen zijn vaak slecht te definiëren, zodat meestal niet duidelijk is wat voor soort expertise nodig is voor een oplossing. Een beetje alsof een auto niet wil starten, terwijl je niet weet of de oorzaak mechanisch, elektrisch, of elektronisch is, of dat de benzinetank gewoon leeg is. In zo’n geval kan het team van de beste mechaniciëns hoe goed ze ook zijn in hun vak, of hoe goed hun gereedschap ook is, het probleem niet oplossen als het om een elektrisch mankement gaat. Een grote zwerm grotere en kleinere initiatieven is veel diverser dan een enkel specialistisch team, en daarmee kansrijker om verschillende werkende oplossingen te vinden. (De Edgeryders community alleen al heeft bijvoorbeeld mensen in 30 landen).

Doe mee! We willen graag dat je meedoet aan het aanvragen van de beurs van 100 miljoen dollar als onderdeel van OPENandChange.care als je betrokken bent bij een grassroots initiatief dat bijdraagt aan betere gezondheidszorg en groter welzijn van de mensen die deelnemen of gebruik maken van dat initiatief. Je bent misschien een activist, of een sociaal ondernemer die het initiatief is gestart. Je kunt ook een onderzoeker, maar dan wel met direct contact met de mensen achter het initiatief.

Meedoen gaat zo: Voor een goede coördinatie wirden alle deelnemers gevraagd wekelijks online deel te nemen aan skype-gesprekken om te vertellen over hun werk en project, om actief deel te nemen aan de interactie tussen community-leden op edgeryders.eu en hun eigen projectplanning aan te leveren voor de collectieve aanvraag voor de beurs.

Beginnen is makkelijk! Vul dit formulier in (voor 20 augustus): http://bit.ly/29BmwxP

 

Partners:

Edgeryders company logoBackTOCommonsGreece   WorldHealthInnovationSummit Logo   Logo Common GroundsNextLearning LogoNeighbourhoodacademy logo

 

 

 

 

 

Ongoing Conversations

published 7 months 4 weeks ago
6 comments
published 1 year 1 month ago
8 comments
published 9 months 1 week ago
4 comments
by wave
published 8 months 3 weeks ago
0 comments