Stockholm, May 11th: Internet of Humans matchmaking event

event

#21

How great! We’ve actually looked at Cryptpad in Edgeryders, I think @alberto found it?


#22

Indeed. It was discussed at the Forward kickoff meeting. :slight_smile: Welcome!


#23

I’d like to participate, I am however already part of an exhibition the same day so I may leave early as I distrust volunteers.


#24

:rofl: I feel you.


#25

Guys I think this might be of interest for some of the people showing up at the event: https://edgeryders.eu/t/fellowships-with-bursaries-for-human-centric-internet-builders-deadline-may-30/9715


#26

I am really hoping to attend, if I can make the travel to Stockholm work!
I have previously introduced myself already, but I work at the intersection of decentralised governance and horizontal culture. I work with organisations and networks to help architect human, and technical, operating systems that work in a distributed, participatory way. I am a Member at Enspiral, Steward at Going Horizontal, and Core Team at DGOV Foundation for Distributed Governance. I also speak and advise on DAOs.


#27

Wow, added bonus. @phoebe, I think it was @hexayurt who suggested we meet, right? :slight_smile:


#28

I’ll be there!
This is me: guff.se


#29

Thanks a lot for the invite. I will show up! /Åke http://akenygren.se


#30

Some more information about the event in Swedish. We would love some help to invite people that should be there.


Vad innebär det att bygga ett ‘internet of humans’?

Vi behöver alternativ till amerikanska företagsnät å ena sidan och kinesisk statlig kontroll å andra sidan.

Edgryders bygger en allians under de kommande tre åren för att leda bra initiativ från ord till handling genom att bygga konsortier och guida till finansiering. Alliansen är redan finansierad genom det stora projektet ‘Next Generation Internet’ i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Just nu finns det tre saker att agera på:

  1. Vi har ett smygstarts-event för inbjudna i Stockholm den 11 maj. Du är inbjuden, och registrering sker här: https://edgeryders.eu/t/stockholm-may-11th-internet-of-humans-matchmaking-event/9705

  2. Vi söker ‘curator fellows’ med brinnande frågor som vill jobba med oss de kommande sex månaderna. Mer info om det här: https://edgeryders.eu/t/fellowships-with-bursaries-for-human-centric-internet-builders-deadline-may-30/9715

  3. Vi söker intressanta initiativ och personer som vill vara en del av alliansen de kommande åren. Tipsa oss gärna!

Internet of Humans är en allians av organisationer, företag, aktivister och utvecklare som samarbetar för att utveckla nya modeller för framtidens internet som bygger på öppenhet, integritet, samarbete över gränser, decentralisering och inkludering. Vi tar avstamp i projektet Next Generation Internet som för samman hundratals initiativtagare i hela Europa. Vi vill snabbt gå från ord till handling och målet är att under året forma starka konstellationer som kan söka pengar tillsammans för banbrytande projekt. Edgeryders har tagit fram metoder för att snabbt hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar.

Under de kommande två åren kommer Edgeryders ge stöd till alliansen genom att:

  • Utse fellow-curators, betalda för att samla ihop de mest intressanta initiativen och frågeställningarna och knyta dem samman

  • Hålla events, både offline och online, med syfte att skapa kopplingar mellan människor, projekt och idéer

  • Ge stöd i ansökningsprocessen genom tillgång till erfarna ansökningsskribenter

  • Samla ansökningsdatum och kriterier på en plattform där vi hjälper varandra förstå vad som efterfrågas

  • Vi kommer göra de första gemensamma ansökningarna redan i sommar, och sedan trappa upp i höst och vinter


@guff, @fjallstrom, @jonas, @ashkan, @kristofer, @nadia, @erik_lonroth
If you want to help me and @mattiasx reach out, you can ping some relevant people in your networks.


#31

I intend to be present. I live within walking distance so it should not be difficult.
I am active within DFRI fighting for digital rights.


#32

Great, you are very welcome. Feel free to point people you think should be there towards this thread.


#33

I will attend. http://eriklonroth.com


#34

I’m in. :slight_smile:


#35

Timing is a tad bit tricky, but will do my best to make it work. Will keep you updated.

Me: http://bnaucler.se
Somewhat relevant current project: http://changecourse.se

/Björn Nauclér


#36

We’ve started having video calls with participants to do little interviews. Zenna interviewed @mattiasx today, and he interviewed her. Then Mattias got the transcript of his own words and edited it into a post, which you can read here: https://edgeryders.eu/t/how-do-we-organize-society-for-a-whole-systems-approach-for-developing-the-internet/9766

These interviews and the posts they generate will inform the tracks of the event on May 11th.

Who would like to go next?