verklein je biologische voetafdruk begin met je schoenen.

test 5: verklein je biologische voetafdruk
begin met je schoenen.

Zelf had ik mijn voormalig onderzoek steeds gewerkt met dunne samples. Toen ik ik in het lab op school een medeleerling met een grootere dikte plastic zag experimenteren kwam ik op een idee. Het materiaal dat hij bekomen had was dik, taai en rubberachtig. Ik zat op een punt in mijn experiment dat ik opzoek was naar een manier om productgerichter te gaan werken. Iets in mij kreeg het idee een schoenzool te proberen maken. Vrij impulsief 3D-printte ik een mal. En probeerde het uit.