Webinar: Czym jest dla Ciebie opieka? Jak Ty pomagasz innym w trakcie pandemii?

Data wydarzenia: 18:00 - 20:00, 24 listopada 2020 r.
Lokalizacja: Zoom (link zostanie wysłany za 1 dzień przed wydarzeniem)
Organizatorzy: EdgeRyders
Rejestracja: Edgeryders Forms


EdgeRyders zaprasza do debaty o zmianie perspektyw na przyszłość po koronawirusie, o wsparciu i współpracy, wykraczających poza status quo. Wpływ Pandemii COVID-19 na gospodarkę i podejmowane przez rząd działania, oraz ograniczenia wolności obywatelskej i prywatnej są nadzwyczajne. Nikt nie oczekiwał na pandemie COVID-19. Ona radykalnie zmieniła nasze życie, kontakty społeczne, edukację oraz sposób, w jaki pracujemy i prowadzimy firmy. Biura, szkoły, oraz gabinety lekarskie pracują w trybie zdalnym.

Teraz doświadczamy wierzchołek zachorowań na COVID-19 w Polsce. Jest ciężko prognozować nastroje społeczne czy planować działalności biznesową. W tym trudnym czasie wydaje się, że wszystko się wali. Wiele osób przechodzi przez to samo, mając uczucia strachu, smutku lub zagubienia. Niewiele jest w naszych rękach, ale pozostać silnymi – to jest jedyne, co możemy zrobić. Ponieważ zasady ciągle się zmieniają. Różni eksperci mają różne opinii do tego, jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju sytuacji.

Chcemy wesprzeć Was w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Wiemy, że tańsza, lepsza opieka zdrowotna jest możliwa i chcemy zaprezentować swoja wizją w formie webinaru. Spójrzmy w trakcie spotkania na obecną sytuację i na głębsze, bardziej długoterminowe kwestie. Czy potrzebna jest społeczna solidarność z biednymi i wykluczonymi? Jeśli tak, to dlaczego? Obserwując skutki pandemii, uczymy się od siebie i dzięki sobie nawzajem. I z całej sprawy wyciągnijmy poważną lekcję, stosując racjonalne myślenie.

Edgeryders – to jest społeczność internetowa, która gromadzi aktywistów, naukowców, hackerów i artystów z całego świata. Korzystamy z kolektywnej inteligencji, wierząc, że co dwie (wiele) głowy, to nie jedna - i że wymiana opinii i dyskusja w internecie są niezwykłym źródłem wiedzy i kolektywnej mądrości. Zebrane na platformie Edgeryders open source dane są anonimowe. Możesz ich zobaczyć, redagować lub usunąć za pomocą konta użytkownika, które wyślemy Ci w wiadomości z potwierdzeniem rejestracji. Nie zbieramy danych osobowych. Serdecznie zapraszamy do prowadzenia dyskusji podczas wydarzenia i waszych obserwacji na temat życia w Polsce na naszej platformie.

Wypełnij formularz dla rejestracji na wydarzenie: Edgeryders Forms

Bądź z nami!

1 Like

Twoje imię:
Ania

Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?
I am concerned about the future of our planet. Or, in fact I should say about the future of living beings here, because planet will make it and will survive. I am concerned that people eat so much meat which is devastating for the enviroment, wild species and a real horror for 70 billions animals killed each year. This is just behaviour and we can change behaviour.

Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.
badania naukowe

Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?
No. The biggest problem for me is carnism - dominating ideology in our times.

Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?
I am independent from government.

Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?
Maybe. I would have to get to know you.

undefined
true

3 Likes

Hi @VeganWorld, nice to meet you,
I am one of the edgeryders co-founders, based in Brussels,

Before the event, can you tell us if you are involved in a project or community effort, and what is that?
Or are you just an activist citizen, a work equally important? How is covid19 affecting your work?

The reason we ask is so that we are better able to introduce you to other people here in Edgeryders - we are over 6000 members from all over the world. Before any event, we try to make connections so that everyone can improve on their work with the feedback and advice from others! For example in this event that we hosted about local food- many people stated they think their government is not helping at all, and it favors big agri businesses and not sustainable farming. This helps us make a collective statement about the problems and how they manifest themselves in relation to other important actors in society…

Twoje imię:
Olga Pajewska

Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?
Kieruję pracami Fundacji Młodorośli wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823851, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej 5842790459 oraz REGON 385350434. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 17 stycznia 2020 roku, a jej przeważającym przedmiotem działalności jest Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Jesteśmy niezależną i apolityczną organizacją, która zaczęła działalność na początku 2020 roku. Fundacja Młodorośli swoją nazwę zawdzięcza ludziom, których najczęściej obejmuje swoją opieką – młodym wchodzącym w dorosłość. Fundatorem jest Olga Pajewska, aktywistka i działaczka społeczna, pedagog i socjoterapeuta, która od początku kieruje pracami Fundacji. Naszą misją jest upowszechnianie pedagogiki serca oraz znaczenia relacji w pracy wychowawczej. Nasze cele to: 1/ Szeroko rozumiana pomoc społeczna, w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie wspierania rodziny i pieczy instytucjonalnej; 2/ Ochrona dzieci i dorosłych przed przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz przez zaniedbanie; 3/ Pomoc rodzinom i dzieciom w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach życiowych oraz wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 4/ Działalność na rzecz ochrony praw dziecka i człowieka, ich upowszechniania i przestrzegania; 5/ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom, których problemy te dotyczą; 6/Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży a także ich rodzin; 7/ Tworzenie miejsc pracy w sektorze pomocy społecznej. Cele te realizujemy za pomocą: działalności informacyjnej, aplikowania o fundusze i dotacje pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji, organizację warsztatów dla dzieci, prowadzenie strony internetowej i kont na portalach społecznościowych oraz wspieranie rodzin i dzieci wymagającej szczególnej opieki i pomocy. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu – Olga Pajewska, która od 2015 roku prowadzi działania z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego i placówkach opiekuńczo wychowawczych a od 2018 roku pełni rolę kierownika Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy w Gdyni.
W marcu 2020 roku Fundacja otworzyła grupę na facebooku – Widzialna Ręka Trójmiasto, której celem jest sieciowanie osób potrzebujących i gotowych tej pomocy udzielić. Aktualnie grupa liczy już ponad 23 tysiące użytkowników.
W ramach swojej działalności Fundacja przeprowadziła zrzutkę na „Posiłki dla Bohaterów” w ramach której udało się zebrać ponad 25 tysięcy złotych i przekazać je restauratorom, którzy przygotowali posiłki dla pracowników Trójmiejskich Szpitali.
Kolejną akcją prowadzoną przez Fundację był program „Dobronosze” który otrzymał honorowy patronat prezydentów Miast Gdyni, Gdańska i Sopotu i który obejmuje dostarczanie zakupów do osób niepełnosprawnych, objętych kwarantanną i seniorów. Program otrzymał ponad 50 tysięcy złotych dofinansowania, w tym od darczyńców prywatnych, firmy Trefl, grupy LOTOS (z przeznaczeniem na paliwo dla wolontariuszy) oraz od Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.
Fundacja Młodorośli w maju 2020 roku pozyskała 2000 maseczek oraz 70 przyłbic i przekazała je sieci Gdyńskich SPOT – 15 Placówek Wsparcia Dziennego. Jesienią 2020 roku Fundacja przystąpiła do konkursu Akumulator Społeczny i wygrała grant na warsztaty dla dzieci i rozwój Fundacji, w ramach którego zrealizowano 3 warsztaty dla dzieci – podopiecznych placówek wsparcia dziennego oraz zakupiła niezbędny sprzęt i stworzyła stronę internetową. W październiku 2020 roku wzięliśmy udział w wydarzeniu “Podwieczorek Społeczny - Pomaganie w najbliższym sąsiedztwie”, gdzie podzieliliśmy się doświadczeniem płynącym z prowadzenia grupy Widzialna Ręka oraz realizacji programu Dobronosze.

Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.
organizacja pozarządowa

Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?
Nie :slight_smile:

Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?
Początkowo dużym problemem dla Fundacji przy realizacji jej celów był brak sprzętu, który udało się rozwiązać za pomocą zakupu komputera przy okazji realizacji programu Dobronosze oraz realizacji projektu z Akumulatora Społecznego. Dzięki realizacji projektu udało nam się stworzyć profesjonalną stronę internetową, zakupić niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne. Do dzisiaj problemem jest brak lokalu dla Fundacji oraz brak ludzi, którzy na stałe związaliby się z nią. Chcielibyśmy móc utworzyć miejsca pracy jednak ciężko jest nam znaleźć na to dotację. Mierzymy się również z brakiem stałego wynagrodzenia dla zarządu Fundacji, co negatywnie wpływa na motywację. Kolejnym problemem jest konieczność samodzielnego uczenia się (przez doświadczenie) pisania wniosków – jest to umiejętność, którą ciężko jest nabyć inaczej (niska dostępność szkoleń). Ostatni problemem jest fakt, że ogromna liczba konkursów grantowych jest dostępna jedynie dla fundacji z kilkuletnim doświadczeniem – niskie możliwości pozyskania dotacji.

Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?
Interesuje mnie współorganizacja wydarzenia. Może można zaangażować Bolesława Drapellę - trójmiejskiego społecznika i filantropa.

undefined
true

1 Like

Twoje imię:
Konrad

Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?
Ochrona Środowiska

Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.
badania naukowe

Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?


Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?


Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?


undefined
true

1 Like

Witaj na Edgeryders, @olgapajewska !

Edgeryders – to jest społeczność internetowa, która gromadzi aktywistów, naukowców, hackerów i artystów z całego świata. Korzystamy z kolektywnej inteligencji, wierząc, że co dwie (wiele) głowy, to nie jedna. Tak samo jak Fundacja Młodorośli zajmujemy się obserwacją zmian i chcemy zmian na lepsze.

Czego najbardziej chciałabym się dowiedzieć na tym wydarzeniu? Czy Fundacja Młodorośli radzi sobie dobrze w tych czasach pandemii, czy też walczysz z czymś jak wielu z organizacyj pozarządowych w Polsce? Który z naszych tematów jest dla Ciebie najbardziej interesujący?

Witaj na Edgeryders, @KonradNowakowski!

Tak samo jak Pan zajmujemy się badaniami naukowymi. W listopadzie mielismy spotkanie o reformie systemu żywnościowego i rolnictwa. Który z naszych tematów jest dla Pana najbardziej interesujący?

Twoje imię:
Anna

Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?
FB/Fundacja PETRA senior

Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.
organizacja pozarządowa

Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?
Wiele próśb o wsparcie. Ograniczenie dostępu do świadczeń na rzecz osób starszych zależnych i ich rodzin

Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?
Nie

Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?
Tak. Interesują mnie

undefined
true

1 Like

Witaj na Edgeryders, @MariaAnna!

Spodziewam się, ze wydarzenie będzie pomocne dla nawiązywania kontaktów i więcej osób się dowie o fundacji PETRA senior z Poznania.

Czego najbardziej chciałabym się dowiedzieć na tym wydarzeniu? Który z naszych tematów jest dla Ciebie najbardziej interesujący?

Twoje imię:
Katarzyna

Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?
Jestem w trakcie projektowania usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi.

Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.
opieka zdrowotna

Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?
COVID spowolnił bardzo pracę, utrudnił kontakty społeczne w realu, co niewątpliwie ma znaczny wpływ na realizację planów i projektowanie usług. To co zaprojektujemy dziś, może okazać się już zbędne, lub poboczne za 2-3 lata. Może za 2-3 lata będą potrzebne jednak inne usługi opiekuńcze? Może będziemy mieli problem z opieką nad osobami po covid?

Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?
Nie pomaga, pomoc jest doraźna lub mało istotna w porównaniu do kroków, jakie są pod przykryciem covid stawiane w innych kierunkach.

Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?


undefined
true

2 Likes

Witaj na Edgeryders, @Dosia!

Serdecznie zapraszam do prowadzenia dyskusji podczas webinaru.

Spotkanie, dedykowane opiece zdrowotnej i pomocy społecznej jest przedłużeniem dyskusji, która się zaczęła na platformie Edgeryders.eu w 2019 roku. Wiemy, że tańsza, lepsza opieka zdrowotna jest możliwa. Czego najbardziej chciałabym się dowiedzieć na tym wydarzeniu?

Chciałabym dowiedzieć się o możliwościach - nowych możliwościach - w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Interesuje mnie opieka środowiskowa w domu pacjenta, jak również opieka instytucjonalna np w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych czy Pielęgnacyjnych, a także w hospicjach.

1 Like

Twoje imię:
Magdalena

Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?


Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.


Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?


Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?


Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?


undefined
true

1 Like

Witam serdecznie członków społeczności EdgeRyders! Nazywam się Magdalena Góralska (magdalenagoralska.org), i jestem gościem dzisiejszego webinaru. Będę mówić o moich badaniach i przybliżę trochę temat wpływu cyfryzacji na system opieki zdrowotnej :)) Do zobaczenia!

2 Likes