Coworkingové prostory: pomůžou zaměstnaným a freelancerům v době COVIDu?

(převzato od @noemi, originál tady)

Na Edgeryders jsme právě pořádali online akci společně s lidmi z oblasti coworkingu z celého světa. Můžeme se hodně naučit z toho, co se dnes děje s prací z domova, a jak by vzájemná spolupráce v rámci coworkngu mohla otevřít nové možnosti, až pominou všechny covidové karantény a omezení. Mnoho členů naší komunity psalo o potížích s prací z domova a nejistotě (@DanicaLacarac), nedostatku podpory pro naši mladou generaci (@Mila), pro matky a mladé rodiny (@Pracownica, @matka) a potřebě opatření v oblasti klimatu (@Arkadiusz). Jak dnes vidíte svou budoucnost v práci?

Budoucnost je tady - v podobě přechodu k práci na dálku

Nyní vidíme, že nikdo už nemá práci na celý život: nemáte jedinou práci nebo zaměstnání na plný úvazek po celou svou kariéru. Poprvé v historii u nás pracuje pět generací lidí zároveň, řekl @joduinn John O’Duinn ve svém úvodu během naší akce. Způsoby naší práce se však mění: asi 4 z 10 zaměstnanců v EU pracovali letos na jaře na dálku (zdroj). Vzniká nový normalita a pracovní kultura se mění, a to ještě předtím, než se UI, globalizovaná digitální ekonomika a další budoucnosti práce ujmou vlády. Covid prý urychlil přeměny, které již přicházely. Kvůli covid19 se mnoho firem do svých kanceláří nevrátí - a nejde jen o digitální společnosti a giganty jako Twitter, ale také o poskytovatele služeb, kteří přecházejí k modelu digitální práce. Tato portugalská veterinární péče on-line je toho dobrým příkladem.

Web: https://www.barkyn.com/

Z mého vlastního malého výzkumu vyplývá mnoho výhod z toho, že nepoužíváme kancelářské budovy, jak je známe - přeplněné a koncentrované kolem měst:

 • Ekonomické výhody: V USA bylo vypočteno, že běžný zaměstnavatel může ušetřit asi 11000 dolarů ročně na osobu, která pracuje vzdáleně na půlúvazek (zdroj).

 • Přínosy pro životní prostředí: co se stane, když nemusíme do práce řídit auto? Omezení naší dopravy by mohlo drasticky snížit naši uhlíkovou stopu. Příklad z Kalifornie: auta, která jedou do práce, produkují 28 % emisí skleníkových plynů státu (zdroj). Představte si, jak by naše města mohla začít znovu sloužit svým lidem a nebýt jen kancelářskými centry a producenty znečištění.
  **

 • Sociální výhody: I když ještě musíme přesně zjistit, jakými způsoby práce na dálku ovlivňuje naše interakce, společenský a rodinný život, byla práce na dálku byla rovněž pozitivně hodnocena jako způsob, kterým vytvořit inkluzivnější pracovní prostor. Některé výzkumy naznačují, že například ženy s malými dětmi si ještě více cení flexibility, kterou takový způsob práce přináší.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je v každé situaci obtížná: výsledky průzkumu Eurofound v EU ukazují, že 18 % všech pracujících uvádí, že pracují ve svém volném čase alespoň obden; nicméně přes 1 ze 4 pracujících (27 %), kteří pracují z domova v důsledku pandemického stavu, uvádí že pracují ve svém volném čase, aby splnili požadavky (alespoň obden).

Image source: Eurofound report (April 2020)

A co coworkingové prostory? Jsou dobře uzpůsobené k tomu, aby splnily nároky na zdravý pracovní prostor, sociální rovinu práce a podporu?

Zde je několik klíčových poznatků z akce Edgeryders s desítkami spoluzakladatelů a manažerů takových prostorů:

Zatímco v počátcích byly prostory pro spolupráci většinou druhem podnikání v realitách, teď se to změnilo: už to není realitní byznys, protože se vynucený udržováním vzdálenosti mezi lidmi a tím vším se změnila veškerá ekonomika coworkingu.

Nejspíš budete muset přivést menší počet lidí do jednoho prostoru… Alespoň za nějakou částku, která bude vyvažovat stěhování většího počtu lidí. Myslím, že teď je čas zaměřit se na budování lidského spojení spíše než na budování prostoru. - @mayursontakke otom píše tady.
Nacho Rodriguez, zakladatel of Coworking and Co-living Canary Islands, uvádí velmi podobný argument:

Myslím si, že čím dál více ldií bude muset trpět pocitem osamělosti a bude tento komunitní aspekt potřebovat.

Coworking se netýká jen startupů, “unicornů” a digitální ekonomiky. V dnešní době se některé pracovní prostory zaměřují “hyperlokálně”, aby uspokojily skutečné potřeby komunity

Zdá se, že doby, kdy se coworkové prostory zaměřovaly pouze na lidi pracující v digitální oblasti nebo na “nomády”, jsou pryč a dochází k posunu k uspokojování místních či “hyperlokálních” potřeb společnosti:

 • Lokálnější skladba lidí V některých coworkingových prostorech, které byly módní pro digitální nomády, se kvůli cestovním omezením začíná objevovat více místních lidí:

Před pandemií bylo 80 % našich členů cizinci. Teď je to 80 % Indů. Tato změna nastala za méně než 4 měsíce. -říká @mayursontakke

 • Intimnější a společenštější než normální kanceláře: hovoříme o 15-20 místech nebo více, ale pravděpodobně ne o stovkách. V rámci tohoto rozsahu se můžete zaměřit na budování komunity, zpřístupnit znalosti lidem, kteří se chtějí učit od jiných, kteří také nejsou jejich šéfy.
 • Kanceláře na venkově: Další výhodou společného pracovního prostoru je, že díky 5G, bezdrátové konektivitě, by lidé mohli pracovat z oblastí, které jsou vzdálenější. Můžeme překlenout propast mezi venkovem a městy tím, že zřídíme kanceláře v menších městech nebo na venkově, napojíme je na internet a naučíme více lidí, jak jej používat? V Indii vede jeden z členů naší komunity programy sdílení dovedností, které mají překlenout tuto propast a vytvořit větší digitální a pracovní rovnost. V Irsku National Association of Community Enterprise Centers (NACEC) vyvíjí standardy kvality pro digitalizaci a změnu klimatu a využívá kopráci jako nástroj regionálního rozvoje!

Vláda se také musí zaměřit na budování ekosystému. Nejen prostory, ale i podpora poskytovatelů internetových služeb, aby investovali a měli lepší sítě na takových místech, nebo vytvoření některých základních zařízení (zdroj).

 • ‘Coworking má potenciál být skvělým vyrovnávacím faktorem’. Umožňuje efektivní práci na dálku tím, že nabízí přístup, příležitosti a komunitu. Některé coworkingové prostory velmi usilují o inkluzivitu: “můj prostor je řízen pomocí zásad sociálního podnikání. Během této pandemie navštěvují příjemci našich služeb (50 dětských pracovníků) a děti zemědělců náš prostor ještě častěji, aby se dostali k internetu, protože musí, školy jsou zavřené a přesouvají se na internet, takže nyní vidí potřeby technologií”, říká Asih Murniasih. Vidíme také příležitosti pro podpůrné skupiny: jeden podnikatel v oblasti coworkingu začal pořádat Virtual Coworking Days s cílem usnadnit vzájemnou podporu mezi pracujícími ženami: http://womenwhocowork.ie/

Budou prostory pro spolupráci lépe připraveny na to, aby se vypořádaly se sociálními distancemi/nařízeními, než tradiční kancelář?

Manažeři coworkingových prostorů nám řekli, že samozřejmě zrušili sdílené pracovní stoly a zavedli hygienická opatření. Existují však i problémy s regulacemi

Stačí se ohlédnout a pomyslet, kolik změn a nových předpisů jsme za poslední tři měsíce měli. Kdybychom zavedli nebo udělali něco podle každého z nich, byli bychom za prvé, blázni a za druhé bych utratil spoustu peněz. U spousty z toho platí, a to se netýká jen coworkingových prostorů, že bylo rozumnější prostě zavřít a počkat, až nastane nějaká realitě-blízká situace, které budeme rozumět a budeme vědět, jaká jsou nová pravidla -@nachorodriguez

Snadnější než u větších podniků nebo organizací je rychle přejít na technologická řešení: prostřednictvím aplikace udělovat a rušit přístup do prostoru komukoliv v komunitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožňuje, aby se prostory pro spolupráci prakticky spravovaly samy.

Co si o tom myslíte? Řekněte nám o své situaci, abychom se mohli spojit s ostatními, kteří vás mohou podpořit nebo vám poradit:

 • Odkud dnes pracujete a jak se vám daří?
 • Podporuje vaše vláda programy práce z domova?
 • Má váš zaměstnavatel trvalou politiku práce na dálku nebo si myslíte, že je to jen dočasně, během covid19?
1 Like