Internetdagarna interviews - introduction by pord

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag jobbar med digital kommunikation. Webbplatser och sociala medier. Jag är här för att lära mig mer om vart nätet är på väg och om ett digitalt samhälle.

Det kändes som ett bra tillfälle och ett bra forum att lära sig mer och att nätverka och så.

Jag jobbar med det jag gör för att det känns intressant och relevant. Har jobbat med det i nästan tio år.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

Kan inte säga exakt, men när man får ta del av berättelser från underrepresenterade grupper. När man får ta del av berättelser och den världen som man annars inte får via stora medieplattformar.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Just när man läser om hatespeech och… jag har inte själv råkat ut för det, men när man läser om det. Nästan varje dag man får läsa att någon har råkat ut för det på nätet. Där det finns den hätska stämningen. Just hur de stora sociala medier-plattformerna har innehåll som gör att folk leds in i mörka gränder, som skapar divisioner mellan människor och där hat frodas.

name: pord