Internetdagarna interviews - introduction by staysafe

Vem är du? Vad jobbar du med och varför är du på Internetdagarna?

Jag är här för att titta efter potentiella arbetsgivare. Men jag är också här för rättigheter på internet. Jag är rädd för övervakningssamhället samtidigt som jag ser mycket bra med tekniken.

När blev du sist hoppfull eller glad över internet eller dess framtid?

När tekniken kan jämna ut sociala orättvisor och jämna ut maktbalansen.

Att ha kontakt med folk, att kunna ta kontakt med andra utan att behöva resa.

När gjorde internet eller dess utveckling dig arg, rädd eller bekymrad?

Vi övervakas och påverkas, det blir inte jämlikt om vi ser olika saker när vi googlar. Ansiktsigenkänning, tjallande på grannar. Den makten man får genom den mängden data gör mig rädd.

name: staysafe

1 Like

Tack för snacket!

Tänker att du kanske kan vara intresserad av några trådar på plattformen:

Den här diskussionen från ett seminarium om digitala identiteter:

Det finns också lite längre analyser:

Vi hörs!

Den här också!

English translation.
Disclaimer, rough translation made by Hugi with AI support:

Who are you? What are you working on and why are you on the Internet Days?

I’m here to look for potential employers. But I’m also here for rights on the internet. I am scared of the surveillance society at the same time as I see good things about the technology.

When did you last become hopeful or happy about the internet or its future?

When technology can even out social injustices and even out the balance of power.

To have contact with people, to be able to contact others without having to travel.

When did the internet or its development make you angry, scared or worried?

We are monitored and nudget, it’s not equal if we see different things when we google. Face recognition and ratting out neighbors is also scary. The power you get through that amount of data makes me scared.

1 Like

I am scared of the surveillance society at the same time as I see good things about the technology.

@staysafe I’m with you…I think we all are.