Jobb3punkt0

.green { color: \#88B63B; }

Pitch och finansieringsmöjligheter: Ett försök att samla och ge överblick över olika sätt att paketera och sälja värdet i initiativet för att vi ska kunna säkra dess ekonomiska hållbarket och oberoende. De ideerna som står på engelska är tjänster- leverabler som erbjuds  med Edgeryders som underleverantör.  table.tftable {font-size:12px;color:#333333;width:100%;border-width: 1px;border-color: \#9dcc7a;border-collapse: collapse;} table.tftable th {font-size:12px;background-color:#abd28e;border-width: 1px;padding: 8px;border-style: solid;border-color: \#9dcc7a;text-align:left;} table.tftable tr {background-color:#bedda7;} table.tftable td {font-size:12px;border-width: 1px;padding: 8px;border-style: solid;border-color: \#9dcc7a;}

Ingång Agenda Fördelar med vårt arbetssätt

Intäkter.

ett botten upp research projekt kring hur kreativa människor utanför anställningsparadigment tjänar sitt uppehälle, dvs generar intäkter. Alla pratar om innovation och innovationsfrämjande men det finns få resurser kring just hur man gör det egna värdet tydligt och attraktivt för att någon ska vilja betala för att ha tillgång till det. Som ett led i det vill vi fråga hundratalas människor via Edgeryders hur de lever utanför anställningsnormen samt hur de genererar pengar. Det vill vi sedan sammanställa i två rapporter som är underlag för en konferens kring just detta ämnen, 4900 Euros var och som finansierar researcharbetet.

Målgrupperna för rapporterna är folk som försöker klara sig utanför anställningsnormen, dvs non employment samt tjänstemän och kvinnor som utformar program för att stödja innovation i Europa. Det behövs miljoner med nya småföretag i Europa men allt snack om business plans är alldeles för abstrakt och komplicerat. Man måste titta på intäkter på en mycket kortare sikt i och med att finansiering är mindre och mindre tillgängligt.

 

+Tillgång till ny, trovärdig, information samlat genom nätnografisk forskning på massiv skala

+Tillgång till svaga men viktiga signaler från långt utanför mittfåran, där innovation frodas och nya trender upptäcks snabbast.

+Inbjudan att delta i/medarrangera meningsfulla samtal om arbete, innovation, värderingar, problem, möjligheter, nuet, framtiden och vad som behövs för att skapa en ljusare framtid för våra unga. Samtalen processleds noggrant och sker både online samt i form av fysiska möten. Diskussionernas innehåll  dokumenteras, analyseras och sammanfattas i en öppen och transparent process. Resultaten presenteras i form av rapporter, föreläsningar och ett evidensbaserat handlingsprogram med initiativ och aktivitieter för intresserade att engagera sig i.

Erbjudande: Produkter-Leveranser

   
Adoptera en lista

Närvaro på webplatsen

Banner till den egna hemsidan

Diplom

Manifesttest

Press release

Platsannonser

2 veckors exponering för logotyp och text på relevant sida på  jobb3punkt0.se

Vi sprider information om platsannonsen till relevanta noder i nätverket

Open consultancy/ partnership services on retained or subscription basis

Customised Action Research Tracks at events

Networking assistance

Research and publishing

Consulting hours

Proactive alerts

Networking assistance

Research and publishing

Consulting hours

Proactive alerts

Education

Inspiring reports from the Edge

Social media

Workshops and master classes

     
     
   

 

Want to learn more about what is going on and where you can help? Sign into edgeryders.eu and learn what needs doing right now.