Otwarte Forum- Wspólna Sprawa- Warszawa 20.11.2019

“Głęboka demokracja w naszym poczuciu znaczy, iż świat jest tutaj, by pomóc nam stawać się pełniejszymi, a my jesteśmy tutaj, by świat mógł stać się pełnym.” Arnold Mindell

Szanowni

W listopadzie organizujemy wraz z Polskim Towarzystwem Psychologii Procesu Otwarte Forum dla naszego podzielonego społeczeństwa. To będzie duża rzecz!!!

Czym jest Otwarte Forum?

Wszyscy krzyczą, obrzucają się inwektywami i przypisują sobie nawzajem najgorsze cechy oraz intencje. Tak wyglądają nasze dyskusje: w domu, w metrze, w sejmie i w telewizji. Demokracja wściekłości, pogardy i strachu. Czy jest na to jakieś lekarstwo? W jaki sposób psychologia może przyczynić się do poprawy życia społeczności takich jak miasta, stowarzyszenia czy korporacje? Z pomocą przychodzi Arnold Mindell- twórca Psychologii Zorientowanej na Proces (POP) oraz narzędzia zwanego Otwartym Forum. OF pozwala skutecznie radzić sobie z trudnościami występującymi w społecznościach oraz umożliwia budowanie poczucia wspólnoty między jej członkami. Opiera się ona na koncepcji głębokiej demokracji, która zakłada, że dopiero ujawnienie WSZYSTKICH stanowisk istniejących w danej grupie umożliwia wypracowanie prawdziwie satysfakcjonujących rozwiązań jej problemów. Zadaniem osoby prowadzącej spotkanie (facylitatora) jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni, w której członkowie danej grupy mogliby przedstawić nie tylko swoje poglądy na daną kwestię, ale i uczucia, które ona wzbudza. Zadanie to wymaga umiejętności dostrzegania najdrobniejszych sygnałów pojawiających się w grupie oraz odwagi podążania za tym, co się wydarza w trakcie interakcji między uczestnikami spotkania.

Dr Arnold Mindell jest twórcą psychologii zorientowanej na proces, która czerpie inspiracje z teorii Junga, taoizmu i fizyki kwantowej. Jego koncepcje znajdują zastosowanie w psychoterapii, psychiatrii, rozwiązywaniu konfliktów oraz w pracy z małymi i dużymi grupami.

W tym miesjcu zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi sugestiami, spostrzeżeniami i wątpliowściami. Wątpliwości zapraszam w szczególności! :slight_smile:

Mikołaj

no, no…ambitnie. Trzeba by zacząć od zdiagnozowania wartości jakie się kryją za poglądami, potem popracować nad emocjami…ja tu widzę długoterminową psychoterapię grupową :wink:

Trzymamy się z daleka od terapii grupowej:) Czas jest bardzo ograniczony, ale czuję, że z to może być początek czegoś większego… Wpadaj jak coś!

Przygotowania idą bardzo dobrze. Coraz bardziej uaktywnia się grupa osób chętnych do działania. @nataliaskoczylas zerknij tutaj

Co mamy:

  1. Termin: 20.11.2019
  2. Mamy głównego prowadzącego- Gary Reiss
  3. Mamy wstępnie lokal, trzeba dopilnować, żeby nam nie uciekł.
  4. Grupa jest coraz bardziej aktywna. Uaktywniają się zarówno liderzy Towarzystwa jak i członkowie zwykli
  5. Najbliższe zadania:
  • sstalenie tytułu Otwartego Forum i napisanie zaproszenia
  • Stworzenie listy gości
  • nagłośnienie całej sprawy w mediach
  • kolejne spotkania robocze grupy-
  • znalezienie dobrego tłumacza dla Garego

Śmiało zaproszam do pytań…