POPREBEL Health Event Registration Form (PL)

{
 "config": {
  "logos": [
  {
   "image": "edgeryders",
   "url": "https://edgeryders.eu"
  },
  {
   "image": "https://demos-h2020.eu/uploads/images/fotok%20(website%2C%20conference%2C%20social%20event%2C%20tk%20building)/pop_2.jpg",
   "url": "https://populism-europe.com/poprebel/"
  }],
  "title": "Formularz do rejestracji na wydarzenie: Czym jest dla Ciebie opieka? Jak Ty pomagasz innym w trakcie pandemii?",
  "text": "Misja Edgeryders - powiększyć zdolności każdej osoby do tego, żeby dobrze żyć i pracować w trudnych czasach. Budujemy społeczność internetową dla osób, które wspólnie myślą i rozwiązują dzisiejsze problemy. Nasza platforma to miejsce, w którym możemy bezpiecznie porozmawiać na ważne tematy. Metoda wydarzeń, stosowana przez Edgeryders, pomaga osobom o podobnych zainteresowaniach uczestniczyć w rozmowie grupowej. Żywa i szczera rozmowa jest kontynuowana na platformie dyskusyjnej Edgeryders.eu. Organizatorom wydarzenia zależy na komforcie wszystkich uczestniczących i równym prawie głosu w czasie spotkań. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wydarzenie powstało dzięki grantowi od Komisji Europejskiej. Naszym celem jest opublikowanie treści rozmowy jako wiedzy publicznej, dostępnej dla naukowców i innych osób, które badają współczesne społeczeństwo.",
  "confirmation": {
   "title": "Thanks for your response",
   "text": "Check your inbox to confirm your Edgeryders account, join the discussion on the platform and check out our other participants' responses <a href='https://edgeryders.eu/t/about-the-coworking-recovery-event-forum/13985'>here</a>."
  },
  "account": {
   "title": "I'm new",
   "login": "I already have a username",
   "text": "To register this form you'll need an account on the forum hosted by Edgeryders - where you can access materials, connect with organisers and participants, and get updates. Fill in the fields below and your account will be set up for you. Check your inbox for a confirmation message."
  },
  "partners": {
   "title": "Nasi partnerzy",
   "logos": [
    {
   "image": "https://demos-h2020.eu/uploads/images/fotok%20(website%2C%20conference%2C%20social%20event%2C%20tk%20building)/pop_2.jpg",
   "url": "https://populism-europe.com/poprebel/",
  "text": "This event is part of the research project and grant under the Horizon 2020 funded Research and Innovation Action. The project is funded by the European Commission under grant agreement number 822682 from 2019-2021. In it, EdgeRyders aims to build a community to help one another to navigate the changes that are happening in Europe."
 
    }
  ]
  },
  "publish": {
   "topic": 14694
  }
 },
 "fields": [
  {
   "type": "input",
   "title": "Twoje imię:",
   "text": "",
   "placeholder": ""
  },
  {
   "type": "textarea",
   "title": "Czy robisz w tej chwili coś, o czym chcesz nam przekazać? Jeśli tak, czy możesz nam powiedzieć coś o swojej pracy?",
   "text": "Jaka jest Twoja motywacja do uczestnictwa w wydarzeniu? Dodaj swoją stronę internetową / media społecznościowe.",
   "placeholder": "placeholder text"
  },
  {
   "type": "radio",
   "title": "Krótkie przedstawienie dla innych uczestników.",
   "text": "Wybierz jeden temat, który z poniższych najlepiej Cię reprezentuje:",
   "options": ["opieka zdrowotna", "badania naukowe", "polityka", "organizacja pozarządowa", "ruch społeczny", "media", "inny"]
  },
  {
   "type": "textarea",
   "title": "Teraz pomyśl o swoje zdrowie i komfort w tej chwili. Czy jest jakiś problem praktyczny, z którym się borykasz w pracy / projektach lub życiu osobistym?",
   "text": "Podziel się swoimi doświadczeniami. Podczas wydarzenia do tego wrócimy",
   "placeholder": "placeholder text"
  },
  {
   "type": "textarea",
   "title": "Czy pomaga Twój rząd w tym lub nie pomaga?",
   "text": "Podziel się swoimi doświadczeniami.",
   "placeholder": "placeholder text"
  },
 {
   "type": "textarea",
   "title": "Czy interesuje Cię współorganizacją wydarzenia z EdgeRyders w najbliższych miesiącach? Czy znasz osoby czy organizacji, aby zaangażować do udziału inne osoby w pobliżu?",
   "text": "Powiedz nam więcej...",
   "placeholder": "placeholder text"
  },
 {
   "type": "consent",
   "required": true,
   "text": "Twoja rejestracja zostanie opublikowana na naszym forum społecznościowym Edgeryders.eu. Zanim weźmiesz udział w wydarzeniu, <a href='https://edgeryders.eu/t/draft-participant-consent-form-at-registration-on-edgeryders-eu/14328' target='_blank'>przeczytaj poniższe warunki.</a>",
   "label": "I agree."
  },
  {
   "type": "submit",
   "text": "Send your answer"
  }
 ]
}