Bydlení je právo!

Tématu bytové politiky v Ostravě se díky své účasti ve Food not Bombs věnuji již několik let. Ačkoliv se tato iniciativa přímo nezaměřuje na konkrétní řešení neuspokojivé bytové situace, pracujeme s lidmi, kteří byli jejím stavem osobně ovlivněni a ocitli se v bytové nouzi. Aktivně se zapojujeme do podpory zákona o sociálním bydlení a snažíme se jej uvést v platnost pomocí petic a demonstrací, během kterých komunikujeme s širokou veřejností a snažíme se vznést do povědomí jeho důležitost. Taktéž vyzýváme městské zastupitele k urychlenému jednání, neboť zejména v Ostravě je problematika bezdoplatkových zón velmi palčivá. Stejně jako jiná města po celé republice se Ostrava potýká se stále se stupňující gentrifikací. S tímto problémem jsme se osobně setkali, když jsme bydleli ve velmi uzavřené a zanedbané městské části, která je označována jako ostravské ghetto. Občanská vybavenost v této čtvrti je naprosto tristní, ať už se týká nedostatku popelnic na počet obyvatel, či vůbec kontejnerů na třízený odpad, které i přes časté žádosti, v této čtvrti vůbec nezřídili. Tímto vzniká problém častých černých skládek a znečištění ulic. Za povšimnutí stojí pouze investice do zdi oddělující sídliště od nájezdu na dálnici, která této čtvrti ještě více přidala na neviditelnosti a izolaci. Ze strany města nedochází k žádným jiným krokům ke zlepšení životní úrovně v této oblasti. Jejich vize řešení současné situace je drasticky odlišná od toho, co by každý jiný považoval za efektivní. Příkladem může být pravidelné zazdívání uvolněných bytů, což již vytvořilo mnoho prázdných domů, které sousedí se stále obývanými domy, bohužel je ale čeká stejný osud, jakmile je nájemci opustí, nebo budou nuceně vystěhováni. I my jsme se nejméně dva roky potýkali s neochotou města prodlužovat nájemní smlouvy na delší dobu, než několik měsíců. Jejich zdůvodněním byla plánována revitalizace celé čtvrti, spojená s vystěhováním některých domů bez jakékoliv bližší časové specifikace, kdy revitalizace započne, aby se na to nájemníci měli možnost připravit. V současné době nám prodloužili nájemní smlouvu na 10 měsíců, během kterých budeme nadále usilovat o udržení svého domova. V bytové politice se snažíme co nejvíce vzdělávat a poznávat její úskalí i v jiných městech. Ukázkou může být například Hackaton o dostupném bydlení, který proběhl na podzim tohoto roku v Brně. Zde jsme měli příležitost si s ostatními účastníky nastínit bytové situace ve svých městech a oblastech a pokusit se řešit konkrétní problémy vypracováním různých projektů od uměleckých po politicky angažované. Bereme si velkou inspiraci z velmi úspěšného Brněnského projektu Housing First, který poskytl mnoha lidem v bytové nouzi dlouhodobě udržitelné bydlení. Doufáme, že v příštích letech vzniknou podobné projekty v celé České republice a že se problematika bytových situací přestane stigmatizovat a dostane do popředí v politických debatách.

Klárko, mockrát Ti děkuju za napsání tohoto postu. Už během hackathonu mě zaujalo spousta věcí, které zmiňovalas v úvodu, tedy v predstavovací části hackathonu.

To, jak se město chová, je těžko pochopitelné. Tedy za předpokladu, že člověk má za to, že město jedná hlavně s cílem zajištění co nejlepšího pro svoje obyvatele. Bohužel tady člověk musí vidět, že městští polititci hájí především svoje zájmy - ať už přímo ekonomické nebo zájem na zalíbení se většinovým voličům.

To je každopádně jen o další důvod víc, proč se lidi jako vy (? snad my!! ) musíme ozvat a neúnavně bojovat. Cimz chci dodat všem kuráž! Na druhou stranu si myslím, že to nebude vůbec ale vůbec jednoduchy:(

Snad ta gentrifikace s chladnoucí ekonomikou taky trchu zpomalí.