Jak můžeme společně podpořit lokální produkci potravin? Webinář o příležitostech v EU i mimo ni.

Datum: 30. října 2020 v 18:00 - 20:00
Místo konání: Zoom (odkaz bude zaslán 1 den před událostí)
Organizátoři: EdgeRyders
REGISTRACE: https://tell.edgeryders.eu/14305
Pracovním jazykem je angličtina, obousměrný překlad do češtiny bude zajištěn

Lokální zemědělství ve střední a východní Evropě: mohli bychom se inspirovat minulostí a přeměnit nostalgii v něco nového

V celé EU je méně než 10% zemědělců mladších 35 let, ale ve střední Evropě je jich mnohem více a trochu se liší - mají větší tendenci k inovacím, ke změně myšlení a k novým věcem.
Většina z nich dělá zemědělství tradičnějším způsobem, jsou nuceni se vypořádat s přírodou a jejími projevy - povodněmi, škůdci atd. Zemědělství je má pomalejší tempo, věci se nedají urychlit, pokud zrovna nepěstujete zeleninu ve skleníku. Vezměte v úvahu: ve skleníku nelze pěstovat sóju, fazole nebo pšenici (základní zdroje výživy). Myšlenka, že skleníky by mohly nakrmit celý svět, je mýtem.
Když padla Berlínská zeď, tak výraznou myšlenku v některých zemích bývalého východního bloku představovala transformace velkých státních družstev na velké podniky: v České republice, na Slovensku, nebo v Maďarsku. Tyto státy disponují obrovskými zemědělskými podniky, které v jistém smyslu zdědily. Ale v Polsku a Rumunsku to bylo opačně, když jsem byl před 10 lety v Kluži, mluvil jsem s profesorem, který říkal: s reformou zemědělské půdy chtěl každý Rumun svůj vlastní pozemek, ale to nebylo možné, protože pozemky byly příliš rozkouskované. V těchto zemích jsou činné velké společnosti, které nefungují nutně špatně, ale také zde působí i menší firmy, které chtějí hledat nové způsoby a dělat něco samostatně - např. jsem se potkal s pastýři, kteří našli způsob, jak prodávat své mléko a další výrobky do místních supermarketů. Stále je tu cítit určitý pocit nostalgie po starých časech.

Ale když přijdou mladí zemědělci, mohou tuto nostalgii proměnit v něco skutečně produktivního, dobrého.

Jsou pro podporu inovací v zemědělství zapotřebí veřejné nebo soukromé struktury?

Inovace tradičně probíhaly především prostřednictvím výzkumníků, kteří bádali v laboratoři a poté šli do terénu, aby farmářům ukázali, co lze změnit. Po zelené revoluci se toto zhroutilo na Západě, kde jídlo již není otázkou zajištění základních životních potřeb, ale kde se přemýšlí o dalších nových věcech. Firemní financování nahradilo veřejné financování, což není vždy úplně skvělé - veřejné financování umožňuje dělat věci dlouhodobě a nést tíhu kladení nároků na ekologický a sociální blahobyt. V podnikovém světě je požadována návratnost investic, jejich úkolem není na věci pohlížet ze sociálního hlediska.

EU se pokusila financovat a podporovat operační skupiny v rámci European Innovation Partnership in Agriculture (EIP AGRI). Ty jsou koncipovány jako různorodá sdružení zemědělců, nevládních organizací a výzkumných pracovníků. I přes veřejnou podporu nejsou nalezená řešení mezi zemědělci dostatečně šířena a replikována.

Otázka veřejné podpory v současné době není poskytování peněz, ale vzájemné propojení těchto projektů. Máte web se stovkami, tisíci projektů, ale kdo to všechno spojí dohromady? Pokud to neudělá orgán veřejné moci, musí to udělat někdo jiný.

Na tomto webináři představí všichni přítomní informace o svých projektech a budou klást otázky našim hostům a ostatním účastníkům. Chceme společně zjistit:

  • jak místní iniciativy čelí účinkům covid19
  • jak místní samosprávy podporují nebo nepodporují vaši práci
  • jaké jsou hlavní překážky pro váš projekt nebo podnikání
  • jaké spolupráce jsou možné mezi zemědělci a místními producenty, potravinářskými družstvy a platformami pro udržitelnější místní obchod a komunity

Host webináře:

Angelo di Mambro je novinář, který se začal zaměřovat na zemědělství a potravinářství v roce 2008, po globálních cenových výkyvech v potravinářských komoditách. Druhá vlna cenových výkyvů v roce 2010 měla ještě větší dopad (byl to jeden z důvodů konce „chlebových demokracií“ v oblasti Blízkého východu a severní Afriky) a měl příležitost napsat spolu s dalšími knihu vydanou europoslancem Paolem De Castro. Tato práce si získala v Itálii určitý ohlas a byla přijata k následné publikaci v anglickém jazyce i významným britským vydavatelem. Psali o udržitelném rozvoji, ale nenazvali to tak… Od roku 2016 se Angelo také zabývá zprávami EU o klimatu, energetice a životním prostředí. Je „novinářem Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu)“ pro ANSA, hlavní italskou zpravodajskou agenturu.

Připojte se k našemu webináři 30. října v 18:00:

Zaregistrujte se zde. Registrací se přímo seznámíte s naší online konverzační platformou a můžete se okamžitě spojit s ostatními, kteří se zúčastní.

Pro koho je to určeno? Pro výrobce potravin, podnikatele v oblasti potravin, organizace usilující o koordinaci dodávek a distribuce potravin, vzdělávací subjekty, výzkumné pracovníky, politiky a starostlivé občany.

EdgeRyders je mezinárodní komunita podnikatelů, výzkumníků a politiků, kteří přináší změny. Naším cílem je spojit je a vás s příležitostmi, které podporují vaši práci.
Připojte se k nám a učte se a vytvářejte nová partnerství!

Zajímavé diskuse na Edgeryders na téma potravin:

Seznamte se s ostatními účastníky!

Důležitá poznámka: Tento event and konverzace jsou součástí projektu s oficiálním názvem POPREBEL, financovaného z Horizon 2020 Research and Innovation Action. Projekt se soustředí na vysvětlení soudobého vzestupu populismu ve střední a východní Evropě. Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci grantové dohody číslo 822682 pro roky 2019-2021.

2 Likes