Jednání s Masarykovou univerzitou

Na rektorátu Masarykovy univerzity jsme se setkali se zástupci univerzity (konkrétně s prorektorem Břetislavem Dančákem, kvestorkou Martinou Valešovou, kancléřem Mariánem Kiššem, předsedou SKAS MUNI Tomášem Vargou a tiskouvou mluvčí Terezou Fojtovou). Bavili jsme se mimo jiné o možnosti zapojení se do vytváření nového strategického záměru pro rok 2021-2027. Povedlo se nám vyjednat pozvání na pracovní skupiny, které vytváří jednotlivá tematická zacílení záměru. V koordinaci se zástupci SKAS tak můžeme navrhovat naše stěžejní témata a účastnit se tak vytváření tohoto strategického dokumentu. Aby však tyto aktivity nezůstávaly pouze na papíře, zástupci univerzity se shodli na tom, že vhodnou platformou pro vznik a vyvíjení aktivity směrem k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji by mohly být tzv. komise udržitelnosti, které by dle zájmu vznikaly z iniciativy jednotlivých fakultních akademických senátů.

Co z toho plyne pro nás?

Pokuste se na svých fakultách a i mimo MU potkávat se svými senátory a senátorkami ať už z řad studentů nebo i pracovníků a pokuste se je informovat o našich záměrech a aktivitách. Samo se to neudělá.

Díky moc za sdílení aktivistického přístupu studentů a zaměstnanců MUNI.

Na jednání jsem byl taky. Takže můžu sdělit ještě nějaké dojmy.

Když jsem se obracel na pana rektora se zdosti o schůzku, reakce jeho i jeho tajemníka byla velice milá vstřícná.
V podobném, skoro až přátelském duchu se neslo i dnešní jednání. MUNI bere situaci vážně - což dokazuje to, že na setkání doraily těžké váhy.

Výstupy popsala kolegyně VS výše. Ještě bych ty výstupy shrnul cynickým: dovolíme vám pracovat na všem, vznášet vaší agendu Univerzit za klima. Bude cokoliv, co si dokážete prosadit, tzn. vyjednat podporu Akademického senátu nebo Fakult.

Ahoj všem,

Nechtěl bych, aby tento příspěvek tady takhle zapadnul. Chtěl bych tu znovu nadhodit, že Univerzity za klima podle mě znamenají - tak jako Otevřené Brno - vzedmutí občanské společnosti. To je podle mě jedna z věcí, kterou Cesko (i Brno) dost potřebuje.