My Festival Registration – response by

Znajdujemy w przełomowym momencie w dziejach historii: obserwujemy zmiany klimatu, ekonomiczne nierówności, spadające zaufanie do Unii Europejskiej i wartości, jakie ona reprezentuje. Dobrobyt młodych i starszych wydaje się nie poprawiać znacznie, mimo, że podobno się bogacimy. Wielu z nas zmaga się z bezrobociem, mobbingiem, innymi formami przemocy.

Pogłębia się też ideologiczna przepaść między nami - czy możemy rozmawiać i budować wspólne dobro ponad podziałami? Co umożliwiłoby dialog?

Jak radzi sobie Polska, po prawie trzech dekadach od końca PRL? Jak zmieniły nas te lata? Za jakimi wartościami stoimy? W jaką przyszłość wierzymy? Jak czują się dziś Polacy? Czym Ty się zajmujesz? Co Cię interesuje?

Wierzę w przyszłość roślinną i oddychanie bez masek, wierzę w energię słońca i relaksujący dźwięk kapiącego deszczu, wierzę w siebie, bezwarunkową miłość i że nikt nie rodzi się zły. Wierzę, że razem możemy więcej, mądrzej i lepiej.

Które tematy są Ci bliskie z programu naszego spotkania w No Problem, i dlaczego?

Szczególnie bliska jest mi tematyka ciałopozytywności.

Imię lub nickname: Ewelina