My Festival Registration – response by

Znajdujemy w przełomowym momencie w dziejach historii: obserwujemy zmiany klimatu, ekonomiczne nierówności, spadające zaufanie do Unii Europejskiej i wartości, jakie ona reprezentuje. Dobrobyt młodych i starszych wydaje się nie poprawiać znacznie, mimo, że podobno się bogacimy. Wielu z nas zmaga się z bezrobociem, mobbingiem, innymi formami przemocy.

Pogłębia się też ideologiczna przepaść między nami - czy możemy rozmawiać i budować wspólne dobro ponad podziałami? Co umożliwiłoby dialog?

Jak radzi sobie Polska, po prawie trzech dekadach od końca PRL? Jak zmieniły nas te lata? Za jakimi wartościami stoimy? W jaką przyszłość wierzymy? Jak czują się dziś Polacy? Czym Ty się zajmujesz? Co Cię interesuje?

Polska po ustaniu PRLu i wejściu do świata zachodnioeuropejskiego, stanęła w obliczu zderzenia gospodarczego. Ostatnie trzy dekady były okresem zrównywania się w rozwoju z pozostałymi krajami. Szczególnie intensywne były lata, kiedy Polska należy do Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że Polacy w tym czasie odczuwali kompleks Zachodu. Niedowartościowanie, które skutkowało zamykaniem się na różnorodność kulturową, która stamtąd płynęła. W tej kwestii niewiele się zmieniło, wręcz ostatnie lata potęgują te zachowania. Nie można generalizować o wizji Polski przez Polaków, ponieważ wartości są różne i wręcz skrajne. Ja swoim zachowaniem staram się dążyć do Polski otwartej, różnorodnej i tolerancyjnej.

Które tematy są Ci bliskie z programu naszego spotkania w No Problem, i dlaczego?

Spotkanie z działaczem lokatorskim. Niezgodne z prawem eksmisje są dla mnie tematem wyjątkowo bulwersującym i palącym.

Imię lub nickname: pwm666

1 Like