My Festival Registration – response by

Znajdujemy w przełomowym momencie w dziejach historii: obserwujemy zmiany klimatu, ekonomiczne nierówności, spadające zaufanie do Unii Europejskiej i wartości, jakie ona reprezentuje. Dobrobyt młodych i starszych wydaje się nie poprawiać znacznie, mimo, że podobno się bogacimy. Wielu z nas zmaga się z bezrobociem, mobbingiem, innymi formami przemocy.

Pogłębia się też ideologiczna przepaść między nami - czy możemy rozmawiać i budować wspólne dobro ponad podziałami? Co umożliwiłoby dialog?

Jak radzi sobie Polska, po prawie trzech dekadach od końca PRL? Jak zmieniły nas te lata? Za jakimi wartościami stoimy? W jaką przyszłość wierzymy? Jak czują się dziś Polacy? Czym Ty się zajmujesz? Co Cię interesuje?

Zajmuję się prawami zwierząt, feminizmem i klimatem. Na przestrzeni ostatnich lat, wiele się zmieniło w świadomości polek, gorzej z polakami. Niemniej tematy praw zwierząt czy zmian klimatycznych są co raz powszechniej rozumiane.

Które tematy są Ci bliskie z programu naszego spotkania w No Problem, i dlaczego?

Głównie prawa pracownicze, ponieważ nasza polityka od wielu lat tkwi w narracji neoliberalnej. Polepsza się życie bogatszych, a pogarsza tych ubogich. Podobnie jak tendencje światowe, polska polityka broni interesów tych, którzy już coś mają.

Imię lub nickname: Goja