My Festival Registration – response by

Znajdujemy w przełomowym momencie w dziejach historii: obserwujemy zmiany klimatu, ekonomiczne nierówności, spadające zaufanie do Unii Europejskiej i wartości, jakie ona reprezentuje. Dobrobyt młodych i starszych wydaje się nie poprawiać znacznie, mimo, że podobno się bogacimy. Wielu z nas zmaga się z bezrobociem, mobbingiem, innymi formami przemocy.

Pogłębia się też ideologiczna przepaść między nami - czy możemy rozmawiać i budować wspólne dobro ponad podziałami? Co umożliwiłoby dialog?

Jak radzi sobie Polska, po prawie trzech dekadach od końca PRL? Jak zmieniły nas te lata? Za jakimi wartościami stoimy? W jaką przyszłość wierzymy? Jak czują się dziś Polacy? Czym Ty się zajmujesz? Co Cię interesuje?

W kraju postkomunistycznym jakim jest Polska, relacje między ludzkie są trudne, co moim zdaniem wynika z braku zaufania społecznego, przez lata opresji politycznych. Do przerobienia jest pojęcie indywidualizmu, zrozumienie wolności, ale przede wszystkim nauczenie się jej. Często bardzo opresyjne są osoby, które nie potrafią same wyzwolić się z ram społeczno-kulturowych. Zajmuję się sztuką

Które tematy są Ci bliskie z programu naszego spotkania w No Problem, i dlaczego?

Relacje społeczne - niezbędne jest w Polsce zbudowanie dialogu

Imię lub nickname: olgwin