Pozdravy z Brna! aneb kde se vzal, tu se vzal... /ENG/Greetings from Brno and my way how I got here.

com%20from%20Pexels

Proč PopRebel?
O tomto projektu jsem se dozvěděl z reklamy na facebooku. Projekt se mi na první pohled docela zalíbil. O pár dnů později, na druhý pohled, mě projekt opravdu nadchnul - začal se mi líbit jako takový, stejně jako moje vize mého místa v něm.

Biochemie, cestování a nový začátek
Když jsem v roce 2007, v devatenácti letech, začal studovat biochemii na Masarykově univerzitě, ani jsem pořádně nevěděl, proč jsem si studium biochemie vybral. (To mě později v životě trochu dohnalo a teď si říkám, že by tehdy nebylo špatný to víc promyslet nebo se s někým hlouběji poradit. Ale co už.) Každopádně na studiích se mi vedlo velice dobře. Velmi mě totiž bavilo získávat vědomosti o tom, jak funguje mikrosvět kolem nás. Studoval jsem zákonitosti chemických interakcí, strhujici život bakterií nebo pochody, které zajišťují životní funkce v lidském těle. Do hloubky jsem se věnoval studiu prostorové (3D) struktury biomolekul. Díky studiu jsem toho hodně procestoval. V roce 2010 jsem strávil semestr v Brazilském Salvadoru, poté tři semestry ve francouzském Grenoblu. Tehdy jsem objevil své velké vášně: cestování s batůžkem a chození po horách. Díky vědeckým úspěchům z Grenoblu jsem potom mohl pracovat ve velmi prestižních vědeckých institucích - v německém Heidelbergu a ve Vídni. Tou dobou mi začalo docházet, že práce ve výzkumu už mi nesedí, a taky že jsem se na ni osobnostně nikdy moc nehodil.

A tak, když začínal rok 2018, vrátil jsem se po čtyřech letech strávených ve Vídni do rodného Brna, kde jsem začal hledat novou životní cestu. Na částečný úvazek sice pořád dělám vědu, ale chtěl bych dělat víc s lidmi než v kanclu. A chtěl bych dělat na něčem, na čem mi zase bude hodně záležet, na něčem, co mi bude dávat smysl. Taky jsem samo sebou vyzkoušel pár věcí, co moc smysl nedávaly:)

Co dělám teď
Teď mnohem jasněji vidím, co mi jde a co mě baví, a vím, že mi dává smysl angažovat se otázkách životního prostředí a taky v otázkách důstojného a smysluplného žití. Na Masarykově univerzitě se teď na částečný úvazek věnují rozvoji mezinárodního projektu pro program Horizont2020 na podporu environmentálního vzdělávání. V rámci projektu koordinuji spolupráci mezi fakultami několika univerzit, městskými samosprávami, vědeckými institucemi, neziskovkami a ekofarmami. Rád bych se taky silně věnoval podpoře aktivního občanství a dobrovolnictví.

Takže představa účastnit se projektu PopRebel se mi strašně líbí. Moc rád bych pomáhal rozbíhat debatu o tom, co nás dělá šťastnými, co nás trápí, co nám může zlepšovat naše živobytí a co může náš blahobyt naopak podkopávat

=================================================
ENGLISH VERSION

Why PopRebel?
I learned about this project from a facebook add. Not so romantic, haha. At first glance, I liked the project quite well. A few days later, at second glance, the project really excited me - I began to like the project as such as well as my vision of my place within that project.

Biochemistry, travelling and a new beginning
When I started studying biochemistry at Masaryk University in 2007 at the age of 19, I didn’t really know why I chose to study biochemistry. (Now I think that then it would not be a bad idea having this choice thought a bit more carefully or consulted with somebody more deeply. Well, later in life, it had returned to me.) Anyway, I did quite well in my studies. I really enjoyed gaining knowledge about how the micro-world around us works. I studied the patterns of chemical interactions, the mind-blowing life of bacteria or the processes that underlie functions in the human body. I have studied in depth the spatial (3D) structure of biomolecules. Also, thanks to my studies I could travel a lot. In 2010 I spent a semester in Salvador, Brasil, and, after, three semesters in Grenoble, France. That’s when I discovered my great passions: backpacking and mountaineering. Thanks to scientific achievements from Grenoble, I was able to work in the most prestigious scientific institutions - in Heidelberg and Vienna. At that time, I began to realize that the researcher’s life was no longer for me, and that I had never actually suited for it personality-wise.

With the beginning of 2018, after four years spent in Vienna I have returned to my hometown of Brno, where I began to look for a new direction in life. I still do science part-time, but I’d rather like to work with people than in an office. And I want to do something that actually matters a lot to me, something that makes sense to me. But indeed, I also tried a few things that didn’t make too much sense :slight_smile:

What I’m doing now
Now, things are far more clear, knowing much better what I am good at, what suits me and knowing that I want to engage heavily in the environmental questions and the questions related to a dignified and meaningful life. At Masaryk University I am now part-time managing the preparation of an international project for the Horizon2020 program to support environmental education. Within the project I coordinate cooperation between faculties of several universities, municipalities, scientific institutions, non-profit organizations and organic farms. I would also like to focus heavily on promoting active citizenship and volunteering.

In the context of all this, I am very excited by the chance to participate in the PopRebel project. I’d be glad to launch more debates on what makes us happy, what bothers us, what can improve our livelihoods or what can undermine our well-being.

4 Likes

Ahoj (z Prahy:) a díky moc za příspěvek! Jsem rád, že vědecká dráha není jenom jednosměrná kolej, ale že může mít pozitivní vyústění i jiným směrem, než jenom ve vlastním úzkém profilu (osobně bych rád tímhle způsobem přemýšlel i o mojí kariéře).

Zároveň jsem rád, že i když to třeba na politické úrovni až tak nevypadá, čím dál tím víc lidí se anagžuje v environmentálních otázkách. Mohl bys případně říct něco víc k tomu, jakou konkrétní náplň nebo cíle má ten projekt, na kterém pracuješ? Téma nějakého obecného environmentálního povědomí se zdá nabývat na čím dál větší intenzitě (jak vyplývá i z hovoru s @Nella tady Politika v Česku je spíše o marketingu) a já sám se cítím (jakožto člověk s humanitním vzděláním) nedovzdělanej:)

1 Like

Díky, Jirko, za odpověď.

Co se týče té vědy… Já si myslím, že věnovat se celý život jednomu vědnímu oboru lze jen za předpokladu, že tě to opravdu hodně baví, nebo až fascinuje. Pokud to tak člověk nemá, tak věda dokáže být hodně vyčerpávající :grinning:

K mojim enviro aktivitám…který mě teď děsně baví :smile:
Jednak patřím do skupiny lidí, která se v Brně snaží vytvořit platformu, nebo až koalici “všech” enviro hnutí. Na té platformě se potkáváme a koordinujeme snahy našich hnutí…tak aby byly efektivní a spěly k našim hlavním cílům. Teď na září připravujeme Týden pro klima. Součástí budou velké akce, které mají upozornit veřejnost na problém klimatické krize. Bude to snad velký :wink:

A na Masarykově Univerzitě koordinuju Horizon2020 projekt, kde budeme lidi vzdělávat ohledně vody. Složení vody, znečišťující faktory, velice podrobně koloběh vody, monitoring vodních zdrojů, péče o vodu a management vody. A krom vzdělávání chceme lidi vtáhnout do toho, aby se podílely i oni na ochraně vodních zdrojů.

1 Like

Hi Jan, Haló!

Osobně jsem pro to, aby v otázkách klimatu byla občanská činnost vzdělávacím nástrojem. Myslím, že učení se děje v ulicích víc než na konferencích - lidé, kteří chodí na pochody za klimatem a pracují na nich, jsou odborníci a pedagogové, pokud se ptáte mě. Uvědomil jsem si to, když někteří přátelé, kteří si vůbec neuvědomují problémy společnosti, přišli na protest a na konci byli změněnými lidmi :slight_smile:
A pak je tu ještě radikálnější aktivismus, který také něco mění - jako Extinction Rebellion: https://rebelie.země/

Jsem velmi zvědavý, jak byste oslovil lidi, aby se podělili o příběhy v tomto projektu? Jak byste vysvětlil, co děláme? Jaký přínos by mělo připojení se k diskusím s lidmi, které člověk osobně nezná, v situaci, kdy jsou mnozí skeptici vůči internetovým fórům?

PS Omlouvám se za gramatické chyby, používám strojový překlad.

Díky, Noemi, za otázku.

Já si myslím, že lidé z těchto hnutí budou velice rádi sdílet své pocity.

  1. Klimatická krize nás bude nutit k drastickým změnám našeho chování (spotřebitelského chování například).

  2. Pro tyto reformy je nutné vysvětlit svému okolí, že konzum a spotřeba nejsou jediné cesty k lidskému stěstí.

Pokud se zaměříme na hodnoty a osobnostní rozvoj, raději než na pouhý nákup předmětů, může se naše společnost posunout kupředu a navíc také snížit nároky na přírodní zdroje.

Pro tento okruh lidí je tedy naše téma, myslím, velmi velmi zajímavé.

PS: Já také pracuji jako manažer romské hudební skupiny Feri and the Gypsies. Tato pozice mi dovoluje přátelit se s lidmi z romské komunity. Romská komunita je velice zajímavá z mnoha důvodů a mýslím, že její členové budou taé rádi sdělovat svoje pocity ohledně svojí pozice ve společnosti a o jejich “well-being”. Navíc práce s Romy a zviditelnění romské problematiky často odstartuje reakci části společnosti, která romskou komunitu pomlouvá. Možná i tito lidé mají svoje problémy a postrádají svůj “voice”. Tito lidé pak taky často slyší na olání různých bizarních politických skupin.

st 7. 8. 2019 v 12:14 odesílatel noemi via Edgeryders contact@edgeryders.eu napsal:

1 Like

Good to see you Jan! I am really looking forward to your story (is it going well? any questions or doubts?) and hopefully rolling the ball together very soon :))

Thank you, Natalia. The interview is out.
It was my forst time so I had faced some issues. With leading the interview, with editing, technical things as well.

But at the end I like that interview and also the experience of interviewing my dad :slight_smile: