Průvodce komunitou: “Wellbeing in Europe”

O této brožuře

Během posledních dvou let sdíleli lidé ze všech koutů Evropy i mimo ni své zkušenosti s tím, jak se starají o co nejlepší život pro sebe, své rodiny a komunity. Jde o panevropské hnutí občanů, kteří se navzájem podporují a zároveň nalézají praktická řešení pro zajištění života ve zdraví a prosperitě v Evropě.

Jsme na společné cestě pomáhat si k nalezení správných způsobů, jak se orientovat ve změnách, které se v Evropě dějí. Jak si vytváříme kvalitní životní podmínky v kontextu obrovských sociálních, ekonomických, politických výzev? Jak si vytváříme příležitosti a v čem se můžeme navzájem lépe podporovat? V práci, zdraví, rodině, společenském životě.

Tyto konverzace přispívají k výzkumnému projektu, který realizuje Edgeryders ve spolupráci s University College London (Velká Británie), Univerzitou Karlovou (Česká republika), Jagellonskou Univerzitou (Polsko) a Univerzitou v Bělehradě (Srbsko). Projekt je Horizontem 2020 financovaná výzkumná a inovační aktivita s oficiálním názvem POPREBEL. Zaměřuje se na vysvětlení a kontextualizaci nedávného vzestupu populismu ve střední a východní Evropě. Výzkum je realizován na Edgeryders, internetové komunitě 6000 lidí z více než 80 zemí, kteří zde sdílejí zkušenosti. Sdílením vzájemných zkušeností přetváříme své kolektivní znalosti v užitečné rady, abychom v blízké budoucnosti učinili lepší rozhodnutí pro sebe a své rodiny. V důsledku seznamování se lidí z celého světa se vzájemně seznamujeme s důležitými informacemi, novými nápady a novými příležitostmi.

Vedle výzkumného projektu jsme stále především komunita: využíváme nástroje, které nabízejí naše komunitní fóra, abychom pomohli propojit lidi se sdílenými zájmy, obavami a užitečnými dovednostmi. On-line konverzace probíhá souběžně s komunitními akcemi po celé Evropě, kde se lidé setkávají a sdílejí konstruktivní přístupy. Každý se může zúčastnit ať už z našich cílových zemí i mimo ně (Česká republika, Polsko, Srbsko).

Abychom ocenili péči a myšlenky, které se dostávají do příspěvků k diskuzím, děláme výběr příspěvků z fór, které zahrnujeme do této brožury. Chtěli jsme první návrh vydat na konci tohoto náročného roku. Je to hezký způsob, jak zjistit, jaká moudrost vzešla z těchto rozhovorů, a zamyslet se nad tím, co si můžeme odnést do nového roku.

Toto je první návrh, který bude v naší komunitě sdílen a diskutován společně. Těšíme se, že uslyšíme, co si myslíte, návrhy na změny nebo nápady pro konverzace nebo aktivity, které chcete v novém roce prozkoumat.

Moc vám děkuji za dar vašeho času a vše nejlepší do nového roku.

Tady si stáhněte draft naší publikace!

Book draft_ Wellbeing in Europe (CZ).pdf (422.6 KB)

I vy se můžete stát jedním z přispěvatelů k finální verzi “Průvodce komunitou Wellbeing in Europe” - bude vydána v roce 2022. Přidejte komentář níže s odpovědí na tuto otázku:
Co vás nejvíc oslovilo v příbězích, které jste četli? A proč?

1 Like