Vznik Brněnské klimatické koalice

Přes léto 2019 se v Brně zformovala Brněnská klimatická koalice. Koalice v současnosti čítá asi třicet spolků, organizací a institucí. Cílem této koalice je spolupráce a jednotný postup při řešení nejdůležitějších environmentálních a klimatických témat na Brněnsku. První velkou společnou akcí Koalice bylo uspořádání brněnské části zářijového Týdne pro klima, jehož se ve více než padesáti městech po celé republice zúčastnily desítky tisíc lidí. Pojďme ale popořadě. Je jaro 2019 a i do Brna se z tuzemska i ze světa nezadržitelně valí zprávy o klimatických a environmentálních problémech.

Pro mě to začalo takhle. Na jaře 2019 jsem zrovna začal nacházet svůj snad budoucí smysl a náplň pracovního života - obrovský vzdělávací projekt zaměřený na vodu, které připravujeme na Bioskopu na Masarykově univerzitě. Kvůli projektu i kvůli sobě jsem si potřeboval trochu osahat prostředí environmentálních hnutí v Brně. Začal jsem proto docházet na všechny možné enviro přednášky a taky jsem se vtíral na různé schůzky a nebo jsem zkoušel nějaké schůzky organizovat. Ale hlavně na začátku, když jsem nikoho neznal (protože jsem byl dlouho v zahraničí), tak to bylo někdy trapný:).

Nicméně na několika přednáškách jsem potkal Frantu Kotase z Extinction Rebellion, párkrát jsme se zakecali a pak to šlo celkem rychle. Párkrát jsme si tehdy řekli, že by bylo fajn, kdyby se všechny enviro hnutí a iniciativy v Brně dokázali jednou za čas scházet a že na těch setkáních by se řešil společný postup ohledně nejdůležitějších enviro a klima otázek. Ty rozhovory nebyly nijak konkrétní, nicméně Franta jednou přišel s tím, že všechny obepsal a že to setkání svolal.

Byl květen 2019, a najednou jsme seděli na prvním setkání tehdy ještě nepojmenované Brněnské klimatické koalice. Od té doby jsme se potkali cca patnáctkrát, a to buď celoplenárně nebo v menších pracovních skupinách. Vedoucí roli začala velmi brzy hrát Lucka Smolková z Fridays for Future. Nicméně na setkáních se vystřídali zástupci a zástupkyně opravdu mnoha uskupení. Krom Fridays for Future taky Extinction Rebellion, Institut Veronica, Centrum experimentálního divadla, Limity jsme my, Environmentalistika FSS, Strana zelených a Mladí zelení, Nesehnutí, Rodiče za klima, hnutí Duha, Lipka, Doctors for future, Děti Země, Nadace Partnerství, Na Zemi, Rezekvítek, Brno na kole, Brno kulturní, Dejchej Brno, hnutí Brontosaurus, Platforma pro udržitelný rozvoj, Fakta o klimatu, Greenpeace, Větvení, Trash Heroes a taky spousta jednotlivců, včetně mě.

Na začátek jsme si dali za cíl dvě zásadní věci:
Tou první bylo uspořádání Týdne pro klima, což byla týdenní série událostí, která měla přivést pozornost k problematice probíhající environmentální a klimatické krize. My a naši partneři jsme uspořádali celou řadu debat, workshopů, seminářů a kulturních akcí. Týden pro klima byl zahájen páteční stávkou za klima a zakončen následující pátek kulturně-vzdělávacím odpolednem v Brně s koncerty a informačními stánky. Na této akci jsme také oficiálně představili brněnskou klimatickou koalici a taky naši druhou stěžejní aktivitu.
Tou je výzva brněnskému zastupitelstvu, aby se přihláilo se ke své odpovědnosti a pravdivě informovalo veřejnost o probíhající environmentální a klimatické krizi. Ve výzvě dále požadujeme, aby zastupitelstvo přijalo účinná opatření směřující ke snížení dopadů této krize na své obyvatele. Výzvu jde stále ještě podepsat, například u mě nebo u většiny zmíněných hnutí.

Naším dalším cílem je přednesení výzvy zastupitelstvu města Brna. Držme si palce!

Has Likes

we already have some environmental activists on the platform - @nella from Prague. Maybe you can tell us, how did the climate week go in the capital?

indeed, this would be interesting to hear

Ahoj :slight_smile: až do roku 2018 jsem se o stav přírody a půdy v ČR téměř nezajímal, až jsem si zapsal předmět na VŠE Enviromentální hlediska managementu. Profesor podával látku lidsky a donutil nás se zamyslet nad způsobem, jakým konzumujeme produkty přes potraviny po oblečení, jak nakládáme s vodou atd. Je úplně jedno jakou poruchou Greta trpí, jestli je do toho tlačena ze strany rodičů atd. důležité je, že ona a organizace jako ta vaše přivádí pozornost na toto zásadní téma. Díky za to!!

Has Likes

Ahoj Kryštofe,
Díky za tvůj vhled. Myslím, že - podobně jako ty - hodně lidí začne vnímat toto téma intenzivněji než dřív a víc se ztotožňovat s tím, že na životním prostředí a jeho kvalitě jsme všichni závislí.
Je prokázáno, že bohatší společnosti lépe pečují o své životní prostředí. Může to být i tak, že společnosti se stávájí bohatšími právě proto, že dokáží lépe pečovat o své okolí?

Ahoj, to je dobrá otázka, věřím však tomu, že i v “chudších” společnostech může existovat obecně citlivější vtah k vlastnímu životnímu prostředí. Vzpomněl jsme si na tuhle mapu jednoho projektu z Yalu, která naznačuje, že třeba země Latinské Ameriky (teda před nástupem Bolsonara:/) Získávají podobná ohodnocení jako státy středovýchodní Evropy.
https://epi.envirocenter.yale.edu/results-overview