Նախանշենք մեր ապագան - Հունիսի 24-26

Available in: :gb: English / :hy: Armenian


:gb: English version

Welcoming Armenians to the Futurespotters event!

###On June 24th-26th individuals from Georgia, Armenia, Egypt, UK, Romania, Germany, Italy and so on are meeting in Tbilisi to share their work on social innovation, activism, environmental change, anything that tries to improve our common future. We will compare notes and learn from one another about the latest trends, tools and strategies to increase the impact of our work. And you are invited!

  • Are you committed to helping your community thrive?

  • Are you sometimes trying out risky things with very little support?

  • Do you need help to reach out to resources, tools, government support?

Then you belong with us, Futurespotters.

The event is free of charge, anyone is welcome to come (comment below if you are coming on your own), however we are on the lookout for a couple of Armenians who aren’t just up for attending yet another event, but who want to be a part of a global community of like minded peers. This means spending an hour to introduce yourself to other participants.

###Tell us: what drives you crazy about life in Armenia and what are you doing about it?

Guess what!? A new future is being built in Armenia, despite the many things that seem to be completely wrong or backward… These are some people already up for fixing problems rather than complaining:

How to make cities friendlier to their citizens? Anna was pissed when she saw the price for public transportation price rose for 50% in Yerevan. So she took action and set up a Carpooling Community, an option for people who want to be picked up and share costs of travel with car owners.

How to make it easier to work for things we care about? Alessandro is an Italian living in Armenia and has it all going well, yet he tries to inspire people to do work they LOVE.

/uploads/default/original/2X/d/d6b29ac6d3f411d7fee93b126c31a6e30718ee7e.PNG

How to fund the unfundable, small, independent projects? Samvel started an Awesome Foundation to support those working on cool projects in Armenia. One project is getting funded each month!

Armenian mothers are also contributing to the future. Seda is 29 and has 3 kids, and started the project: Ta-Ta: Mom’s Helper to make it easier for young mothers to find babysitters for their kids and be able to work to support themselves.

What are YOU doing to fix some things that seem wrong?

Our team will get back to you on 16th of June at the latest with an invitation. Good luck!


##:hy: Armenian version

###Հունիսի 24-ից 26-ը մի շարք հետաքրքիր գաղափարներ ունեցող մարդիկ տարբեր երկրներից (Վրաստան, Հայաստան, Եգիպտոս, Միացյալ թագավորություն, Ռումինիա, Գերմանիա, Իտալիա) հավաքվելու են Թբիլիսի քաղաքում, որպեսզի կիսվեն իրենց կատարած աշխատանքով տարբեր ոլորտներում, ինչպես օրինակ, սոցիալական նորարարություն, շրջակա միջավայրի փոփոխություններ, ցանկացած խնդիր, որը առկա է մեր հասարակությունում, կամ առաջխաղացումներ, որոնք կարելի է գրանցել և էլ ավելի զարգացնել: Մենք կհամեմատենք մեր կատարած աշխատանքները և կկատարենք փորձի փոխանակում, կգտնենք նոր ուղիներ և գործիքներ, որոնք կկարողանանք կիրառել մեր հետագա աշխատանքներում: Եվ ամենակարևորը, բոլորը կարող են մասնակցել:

  • Եթե դուք օգնում եք , որ հասարակությունը, որտեղ ապրում եք զարգանա,
  • Եթե դուք երբեմն կարող եք սկսել ռիսկային խնդիրներ լուծել շատ փոքր օժանդակությամբ,
  • Եթե դուք նոր ռեսուսների և կառավարության օժանդակության կարիքը ունեք,

Ապա այս ծրագիրը հենց ձեզ համար է:

Ծրագիրը անվճար է և բոլորը կարող են մասնակցել (ներքևում նշեք, եթե դուք գալու եք ինքնուրույն): Այնուամենայնիվ, մենք փնտրում ենք մի քանի մասնակիցներ Հայաստանից, որոնք միայն ներկա չեն գտնվի ծրագրին, այլ կցանկանան ներկայացնել իրենց գործունեությունը մնացած մասնակիցներին մոտավորապես 1 ժամ տևող ելույթի ընթացքում:

###Պատմեք մեզ, թե որ խնդիրներն են Ձեզ բարկացնում Հայաստանում և ասացեք, թե Դուք ինչ եք անում , որպեսզի լուծեք դրանք:

Հայաստանի նոր ապագան կառուցվում է հենց հիմա, չնայած շատ հասկացություններ են մեր իրականությունում ամբողջովին սխալ: Բայց շատ մարդիկ, որոնք ապրում են մեր կողքին ու դժգոհ են նույն խնդիրներից, կառուցում են մեր ապագան.

Ինչպես մեքենա վարող քաղաքացիները ձեռք բերեցին ճանապարհի ընկերներ:

Աննան բարկացավ, երբ տրանսպորտի գները Երևան քաղաքում բարձրացան 50 %-ով: Հենց նա էր, ով մցրեց Քարփուլի գաղափարը մեր հասարակությունում, օգտագործելով սոցիալական ցանցը: Սա հրաշալի եղանակ է մեքենա ուեցողների համար կիսել իրենց վառելիքի ծախսերը, իսկ տրանսպորտի սպասող մարդկանց համար` չուշանալ հանդիպումից:

Ինչպես ավելի հեշտ դարձնել սիրած աշխատանքը: Ալեսսանդրոն, ով Հայաստանում ապրող իտալացի է, փորձում է տեղաբնակներին ոգեշնչել, որ բոլորը աշխատեն միայն սիրով:

Ինչպես ֆինանսավորել փոքր, անկախ ծրագրերը: Սամվելը հիմնադրեց Ապշեցուցիչ հիմնադրամը Awesome Foundation, որպեսզի օգնի այն մարդկանց, որոնք ունեն հրաշալի գաղափարներ: Այսպիսով, ամեն ամիս մի ծրագիր ֆիննասավորվում է:

Հայ մայրիկները ունեն օգնականներ: Սեդան, ով 29 տարեկան է և ունի 3 երեխաներ, սկսել է իր Տա-Տա ծրագիրը: Մայրիկի օգնականը ստեղծված է օգնելու երիտասարդ մայրիներին գտնել դայակներ իրենց երեխաների համար, որոնք կկարողանան օգնել մայրիներին:

Դուք էլ կարող եք փոխել բոլորիս ապագան.

Մեր թիմը կկապվի ձեզ հետ մինչև հունիսի 16-ը, որպեսզի հրավիրի մասնակիցներին:

Մենք ենք նախանշում մեր ապագան:

1 Like