Spot the future: Team coordination space

Available in: :gb: English / :hy: Armenian

:gb: English version

This group was used to coordinate the Spot The Future project in March-July 2014. The project is now over: materials remain available. Final reports are downloadable from this page.


##:hy: Armenian version
“Նախանշենք Ապագան” (“Spot The Future”) ծրագիրը միավորում է շատերին, ովքեր փորձում են լուծումներ գտնել (երբեմն գուցե ծայրահեղ, երբեմն էլ ռիսկային!) համաշխարհային հանրության առաջ ծառացած ամենաբարդ խնդիրների տնտեսական, սոցիալ-բնապահպանական, քաղաքական... կամ ցանկացած այլ, որ դուք կավելացնեիք այստեղ: Այս խմբում Հայաստանի, Եգիպտոսի և Վրաստանի հիմնական թիմերը կոորդինացնում են ծրագրային գործերը: Ցանկության դեպքում, անշուշտ, դուք նույնպես կարող եք միանալ: Տեսեք ավելին այստեղ

http://edgeryders.eu/spot-the-future#sthash.3yIvCwbO.dpuf

http://spotthefuture.squarespace.com/landing-2-

To join the actual action you have three options:

Introduce yourself to the community in Arrivals
Join the conversations on Making a Living, Making a difference and Caring for commons
Sign up for the workshops here.

8 Likes