Výzva ke sdílení příběhů: Jak si v životě zajistit zdraví a prosperitu? Na jaké překážky narážíte? Odměna: 200 €

Řekněme, že řešíte nějaký problém. Víte o problému, který dělá starosti lidem, ve Vaší blízkosti, na kterých Vám záleží. Už Vás nebaví řešit stále ty samé otázky spojené se zdravím, rodinou, zaměstnáním, Vaši komunitou, vírou apod. Nebo naopak, víte o něčem ve svém okolí, co Vám zvedne náladu a naplní Vás optimismem.

Hledáme příběhy, které se zabývají některými z důležitých sociálních a politických výzev v České republice. Vyprávějte nám svůj příběh. Připojte se k diskuzi, kde se potkáte s ostatními a společně si lépe porozumíme a naučíme se navzájem podporovat.

Wellbeing in Europe je projekt, v jehož rámci se výzkumníci, lidé, kteří vytvářejí komunity, a všichni zainteresovaní občané společně vydávají na cestu, aby pochopili, kam společnosti ve střední a východní Evropě směřují. Tento tým je odhodlán pomoci všem účastníkům, aby se v budoucnu zapojili do workshopů a zůstali ve vzájemném kontaktu. Jedná se o způsob, jak se učit lépe a hlouběji porozumět problémům za pomoci komunitě lidí z celé Evropy.


Proč se účastnit?

Získáte:

  • Uznání jako komunitní odborník na téma vašeho zájmu
  • Školení k získání nových dovedností, které jsou důležité pro práci v digitální sféře, jako je online komunitní management v přátelském a vstřícném prostředí, v němž se učíte společně s ostatními.
  • Hluboké znalosti o konkrétním tématu a o tom, jak je lze uplatnit v různých kontextech při řešení problémů, které ovlivňují náš každodenní život a které nikdo nedokáže vyřešit sám.
  • Budete-li chtít, můžete být uvedeni v článku „Seznamte se s odborníkem“ a v dostat prostor on-line relaci.
  • Symbolickou odměnu 200 EUR, pokud bude vybrán Váš příběh.

Jak se zúčastnit:

Krok 1: Vyberte si téma, které Vás zajímá:

Krok 2: Pošlete e-mail community@edgeryders.eu s oznámením o tom, že máte zájem.

Náš tým vás bude kontaktovat a provede Vás celým procesem.

Kdo jsme?

Edgeryders je nezisková organizace existující v symbióze s online komunitou tisíců aktivistů, výzkumníků, inovátorů, radikálních myslitelů a normálních lidí, kteří chtějí něco změnit. Věříme, že inteligentní komunita předčí v součtu všechny své členy; je to výsledek spolupráce lidí, kteří se zdokonalují ve spolupráci s druhými.

Blahobyt v Evropě (Wellbeing in Europe) je součástí výzkumného a inovačního projektu financovaného z programu Horizont 2020 pod oficiálním názvem POPREBEL. Projekt se zaměřuje na vysvětlení a kontextualizaci nedávného vzestupu populismu ve střední a východní Evropě (SVE). Výzkum se zabývá obsahem shromážděným prostřednictvím http://edgeryders.eu , který prochází on-line etnografickou analýzou a sémantickou analýzou sociálních sítí.

Projekt je financován Evropskou komisí na základě grantové dohody číslo 822682 z období 2019–2021. Dalšími partnery jsou University College London (UK), Univerzita Karlova, Jagellonská Univerzita (Polsko) a Univerzita v Bělehradě (Srbsko).