EdgeRyders najímají lokální mediátory!

Pomozte nám vybudovat síť aktivních přispěvatelů, kteří sdílejí osobní zkušenosti na naší online platformě! Hledáme lokální mediátory pro uspořádání komunitní akce v listopadu 2019.

Evropě není dobře. Existuje několik zemí, v nichž jsou až 2 z 5 mladých lidí nezaměstnaní. Navzdory zlepšené životní úrovni je chudoba nadále naší realitou - pro mládež a seniory, pro lidi žijící ve městech a pro lidi na venkově.

Ekonomická a politická realita předchozích generací se výrazně změnila a stále se mění.

Cítíme úzkost a nestabilitu, což má za následek vzestup alternativních duchovních hnutí, která pomáhají lidem se s tím vyrovnat.

Bojujeme s přístupem k dobré a dostupné péči. Nemůžeme si dovolit bydlení a nemůžeme si dovolit založit rodinu.

Musíme se o těchto věcech bavit.

Blahobyt v Evropě je komunitním platformou, na níž se lidé z různých zemí setkávají a sdílejí způsoby, díky nimž se v dnešní době dokážou cítit dobře a spokojeně.

Potřebujeme vaši pomoc při přípravě komunitní akce v listopadu 2019 v České republice, která je součástí série podobných událostí konajících současně v Polsku, Srbsku, Německu.

Přilákáte, zorganizujete a usnadníte účastníkům z různých socioekonomických skupin, úrovní vzdělání, profesí, věkových kategorií, možnost k tomu, aby prodiskutovali záležitosti důležité pro jejich vlastní blahobyt a stav jejich města, země, čtvrti, rodiny.

Aby byl projekt úspěšná, využívá metodiku pro online/offline budování komunity vyvinutou společností Edgeryders: mediátoři musí zkrátka zajistit, aby všichni účastníci sdíleli své příběhy na komunitním fóru projektu a vzájemně komunikovali prostřednictvím komentářů před a po chystané akci. Vzniká tak autentická a konstruktivní debata, která povede k široké analýze a výzkumu na úrovni této komunity a pomůže nám vybudovat dlouhodobou síť napříč různými evropskými zeměmi.

Vaše úkoly budou následující:

PŘED KOMUNITNÍ AKCÍ:

  • Zapojte 50 lidí z různých prostředí ve vaší vesnici, městě, městě, zemi, aby se připojili ke komunitě na http://edgeryders.eu, aby sdíleli a zveřejňovali své příběhy na komunitním fóru. Klíčovými tématy příběhů jsou: služby zdravotní a sociální péče, práce a prosperita, duchovní a morální blahobyt.

  • Pořádejte sérii virtuálních kaváren - online setkání, kde se lidé z jiných částí vaší země a z jiných zemí mohou poznávat a společně diskutovat o tom, co se dozvěděli z příběhů, které byly zveřejněny na online komunitním fóru. Kavárny jsou ohlašovány na Facebooku a platformě Edgeryders a dalších příslušných kanálech, zápisy z nich jsou posléze zveřejňovány v rámci platformy.

  • Společně s lidmi, které jste přivedli do online komunity a virtuální kavárny, připravte program pro místní akci.

BĚHEM KOMUNITNÍ AKCE

  • Ujistěte se, že celá událost je zdokumentována jak písemně tak za pomocí videa podle metody a formátu, které se naučíte při spolupráci s naším mezinárodním týmem.

  • Shromážděte všechny dokumentační materiály na jednom místě a dobře je strukturujte, aby bylo pro ty, kteří nemohli přijít osobně, snadné se diskuse zúčastnit.

PO KOMUNITNÍ AKCI:

  • Zapojte účastníky do toho, aby se podělili o své zkušenosti z akce na online platformě.

  • Napište jeden článek, ve kterém shrnete, co se stalo, co jste se naučili a co si myslíte o dalších krocích na základě svých zkušeností.

Jak podat přihlášku

  1. Pošlete e-mail community@edgeryders.eu s oznámením o tom, že máte zájem. Náš tým Vás bude kontaktovat a provede Vás celým procesem.

  2. Zjistěte víc a získejte další pomoc a rady tím že se připojíte k Virtuální kavárně v Češtině.

  3. Představte se komunitě tím, že se podělíte o osobní zážitek: sem přidejte nové téma.

Výsledky na základě Vaší přihlášky vám sdělíme po výběru vhodného kandidáta a uzavření celého procesu.

Nástin pracovní doby a odměn

Pracovní smlouva bude platná od srpna 2019 do února 2020 s odměnou 5000 EUR na základě vašich výstupů. Odhadujeme až 3 dny práce každý týden, v závislosti na vašem rytmu.

Kdo jsme?

Edgeryders je nezisková organizace žijící v symbióze s online komunitou tisíců aktivistů, výzkumníků, inovátorů, radikálních myslitelů a aktivistů a prostě normálních lidí, kteří chtějí něco změnit. Věříme, že inteligentní komunita předčí všechny své členy; je to výsledek spolupráce lidí, kteří se zdokonalují v práci toho druhého.

Blahobyt v Evropě (Wellbeing in Europe) je součástí výzkumného a inovačního projektu financovaného z programu Horizont 2020 pod oficiálním názvem POPREBEL. Projekt se zaměřuje na vysvětlení a kontextualizaci nedávného vzestupu populismu ve střední a východní Evropě (CEE). Výzkum se zabývá obsahem shromážděným prostřednictvím http://edgeryders.eu, který prochází on-line etnografickou analýzou a sémantickou analýzou sociálních sítí.

Projekt je financován Evropskou komisí na základě grantové dohody číslo 822682 z období 2019–2021. Dalšími partnery jsou University College London (UK), Univerzita Karlova, Jagiellonian University (Polsko), University of Belgrade (Srbsko).

Jak budeme vybírat lokální mediátory

Hledáme někoho, kdo umí plynně česky nebo slovensky a anglicky na komunikativní úrovni.

Budeme uvažovat o jedincích, kteří projeví zájem o Blahobyt v Evropě; kteří jsou empatičtí, zvědaví a schopní zapojit lidi z různých oblastí života do autentické, konstruktivní a slušné diskuse o důležitých tématech.

Nejdůležitější je, že mediátor je ochoten spolupracovat s mezinárodním týmem a používat on-line nástroje, jako jsou videochaty pro komunikaci, zapojit se do života platformy a dokumentovat průběh práce.

Co se stane, když mě vyberou?

Budete úzce spolupracovat s týmem Edgeryders na vybudování komunity Blahobytu v Evropě a série akcí ve vaší zemi.

Co se stane, když mě nevyberou?

Mohli byste získat odměnu 200 Eur za příběh, kterým jste přispěli v rámci výběrového řízení. Více informací zde: Výzva ke sdílení příběhů: Jak si v životě zajistit zdraví a prosperitu? Na jaké překážky narážíte? Odměna: 200 €

Další informace

Připojte se k online setkání v češtině.


Poslední aktualizace dokumentu 25.7.2019

1 Like

@anon82932460 can you please push out in czech internet?

1 Like

Done

1 Like