Wellbeing in Europe   V Česku


Topic Replies Activity
About the V Česku category 1 March 1, 2019
Kolektivní smlouva naší komunity

POPREBEL je financován Evropskou komisí v rámci programu pro výzkum Horizont 2020 (číslo grantu 822682). Jeho společenství, které osobněji nazýváme „Blahobytem v Evropě“, je společenstvím, které budujeme v symbióze s výz…

2 August 6, 2019
POPRebel Event Praha - Jak na komunitu? 1 January 21, 2020
Land grabbing jako zàsadní problém Kambodji i Česka 2 January 9, 2020
Rozhovor: Sandra Silná :: Jan Zálešák 3 January 8, 2020
Bydlení je právo! 3 January 8, 2020
Paralelní svět 3 January 8, 2020
Týden pro klima - můj příspěvek na shromáždění 27.září 2019, Brno, Dominikánské náměstí. 3 January 8, 2020
Hledání ztraceného času 3 January 8, 2020
Navázání přátelství s kambodžskou rurální komunitou 3 January 8, 2020
Hackathon Brno 2019 3 January 6, 2020
Changing job again 4 January 6, 2020
Thajci víc v klidu než češi? 3 January 6, 2020
Moje cesta k živobytí skrz fotografii a kameru 3 January 6, 2020
Mikulášské tradice v naší škole 3 January 6, 2020
Proč jsem se zúčastnil blokády Extinction Rebellion 3 January 5, 2020
Setkání třetího druhu 3 January 4, 2020
Changing profession 6 January 4, 2020
Panelovka - hackathon Brno 2019 3 January 4, 2020
Hackathon o sociálním bydlení! 2 January 4, 2020
Hackathon: Bydlení je právo 3 January 3, 2020
Dobrá zkušenost s aerolikou - výjimka? 3 January 3, 2020
Jednání s Masarykovou univerzitou 3 January 3, 2020
Hackathon bydlení je právo 3 January 3, 2020
ZÁSAH do veřejného prostoru! 3 January 3, 2020
Rozhovor: O aktivismu, klimatu, dobrovolnictví a o ztracené generaci na trhu práce 3 January 3, 2020
Hackathon o dostupném bydlení - zásah 3 January 3, 2020
Klimaticky spravedlivý svět = sociálně spravedlivý svět 3 January 3, 2020
Co bude s Bílým domem v Brně? 3 January 3, 2020
Je to Kampañ - Hackathon follow up 3 January 3, 2020