Landing Page Czech

[MENU ITEMS]

Nejoblíbenější příběhy
Organizátoři
Procházet
O Edgerydersovi

[OPENING]

Blaho v Evropě

Podělte se o svůj příběh a inspirujte se a spojte se s ostatními v celé Evropě.

Pracujeme společně, abychom vytvořili větší obrázek o blahobytu v Evropě.

Sdělte svůj příběh a kvalifikujte se na cenu 200 EUR.

Začněte zde

Připojte se k naší další virtuální kavárně

[1st SECTION]

Příběhy pro vás.

Vrhněte světlo na svůj život, záleží na nás všech

Sdílejte svůj příběh

[2nd SECTION]

Nebo procházejte příběhy ostatních

[3RD SECTION]

O nás

Jsme Edgeryders

A my posloucháme. Shromažďujeme vaše příběhy, abychom lépe porozuměli tomu, jak si lidé v Evropě vytvářejí dobré životy, a zároveň řeší sociální, ekonomické a politické výzvy. Chceme vědět, co musíte říct, a chceme, aby vás ostatní slyšeli.

Proč?

Protože na tom záleží

Takto to funguje.

Edgeryders je platforma více než 5 000 lidí, kteří sdílejí své příběhy, své nápady, své problémy a jejich řešení od roku 2013.

Všechny tyto příspěvky společně nazýváme naší „kolektivní inteligencí“: přeměňujeme zkušenosti v řešení, která mohou vyřešit naše každodenní problémy.

A my všichni můžeme mít prospěch z toho, jak naši sousedé řeší podobné problémy, nebo jak někdo na druhé straně země našel řešení našeho problému.

[4TH SECTION]

Proč sdílet svůj příběh?
Edgeryders není postaven na lanech nebo hashtagech. Je postaven na smysluplných lidských souvislostech a inspiraci, které jsou výsledkem sdílení a vytváření smyslů pro společné zážitky.

Váš příběh může pomoci někomu jinému. Nebo snad mluvením o tom, s čím se vypořádáte, najdete příležitost vyřešit problém, se kterým jste zápasili.

Napište svůj příběh

[5TH SECTION]

To jsme my

//END

PREVIOUS TEXT AND TRANSLATION:

Most popular stories
Organisers
Browse
About Edgeryders


Wellbeing in Europe
Inspire and connect with others all over Europe by sharing your story
Share your story


_Join our team! We are looking for a local connector and event organiser. Interested? Contact us at community@edgeryders.eu! More info: https://edgeryders.eu/t/edgeryders-najimaji-lokalni-mediatory/10202_


Catch up on the latest stories
About the organisers
All posts about ~ Select a tag/ keyword
Share your story
View our campaigns


About us: we are Edgeryders, and we are listening. We are collecting your stories to better understand how people are building good lives while dealing with social, economic, and political challenges. For more about who we are, check us here.

CZECH TRANSLATION

Nejoblíbenější příběhy
Organizátoři
Procházet
O Edgerydersovi


Blaho v Evropě
Podělte se o svůj příběh a inspirujte se a spojte se s ostatními v celé Evropě
Sdílejte svůj příběh


_Připojte se k našemu týmu! Hledáme místního organizátora konektorů a událostí. Zájem? Kontaktujte nás na adrese community@edgeryders.eu! Další informace: https://edgeryders.eu/t/edgeryders-najimaji-lokalni-mediatory/10202_


Sledujte nejnovější příběhy
O organizátorech
Všechny příspěvky o ~ Vyberte značku / klíčové slovo
Sdílejte svůj příběh
Podívejte se na naše kampaně


O nás: jsme Edgeryders a posloucháme. Shromažďujeme vaše příběhy, abychom lépe porozuměli tomu, jak lidé vytvářejí dobré životy při řešení sociálních, ekonomických a politických výzev. Pro více informací o tom, kdo jsme, nás najdete zde.

@Jirka_Kocian we have a new and final copy for wellbeing. You canfind it here in English. Above I added a google translation of the text, could you please go ahead and edit? Thanks!

1 Like

@Jirka_Kocian what is a good web domain for the Czech site, the equivalent of http://wellbeing.edgeryders.eu?

It should be …czechtranslation.edgeryders.eu

1 Like

that’s a tough one, but to keep our identity singular, I would go with:

blahobyt.edgeryders.eu

It is not super sexy, but I do believe it represents the content in the best possible way,

1 Like

Thanks! And finally, how would you translate these newer sections:

What else are we working on?

Our projects in mass media

Na čem dalším pracujeme?

Naše projekty v médiích

@Noemi There is one thing in the middle of the page:

“Vrhněte světlo na svůj život” next to the Sdílejte svůj příběh button

should rather be something like

“Povězte nám o svém životě”