Libro Werde distrikta, in Serbo-Croatian

Many, many thanks to @Marijana for help with this translation!
Done in true Libro Werdean swarm spirit!

(This page now also exists in Portuguese, Japanese, Bicol, Federation Standard, Georgian and Italian)

1. Uvod, neki ključni elementi

Naziv Distrikta: Libro Werde

Demonim: Librowerdeoid, Werdoid (i drugi)

Jezik Distrikta je germansko-latinskog porekla. Sadrži pozajmljenice (tuđice) iz mnogih jezika, zbog njihove korisnosti.

Savremeni naziv distrikta Libro Werde doslovno znači “slobodni svet”.

Ali, izvorno značenje imena ostaje nejasno: il Orb Werte . Različita moguća tumačenja uključuju “vredna kugla”, “zeleni globus” i “kružne vrednosti”.

Lingvisti su, takođe, zabeležili jezičnu podudarnost. Na španskom “libro verde” znači zeleni papir. Zeleni papiri se ’’objavljuju kako bi potaknuli raspravu o zadanim temama. Pozivaju relevantne strane (tela ili pojedince) da sudeluju u procesu savetovanja i raspravi na temelju predloga koje su izneli".


Libro Werde je identitet i zajednica. Sastoji se od preklapajućih zajednica, a ne samo od jedinstvenog Distrikta. Ima svoju zemlju, ali ima i dijasporu. Mnogi Librwerdijanci žive u drugim Distriktima.

Libro Werde sadrži zajednice delovanja koje se preklapaju, zajednice prakse, zajednice interesa, zajednice svrhe i zajednice istraživanja. Generalno, većini Librowerdoida je zajednička želja doživeti, a ne samo postojati.

Kretanje, znatiželja i napredak su karakteristike koje određuju kulturu Libro Werde. Pojavljuje se i mesna zajednica koja obogaćuje život ljudi. Biti Librowerdeoid je stvar ponosa. Ili “Čudak” (Weirdo), kako ponekad protivnici izokreću ime.

Libro Werde je inkluzivan. Ako smatrate da ste član, onda ste član. Nema ispitivanja ni nadzora, osim u nekim slučajevima građanskog prava, trgovačkog prava i kaznenog prava. Takođe, slobodni ste da odete bilo kada, bilo mentalno ili fizički. Izjava o izlasku nije neophodna.

Libro Werde je društvo s visokim poverenjem, niskom hijerarhijom i niskom razinom moći . Time se povećava protok informacija i razmena ideja. To, pak, povećava inovativnost, a time i konkurentnost. Ljudi se ne plaše govoriti o bilo čemu, jer se retko ismevaju. Podstiču se novi pokušaji u poslu, tehnologiji i društvu. Neuspeh se smatra značkom časti. Dodaje se na popis dostignuća. Vredno iskustvo učenja i znak hrabrosti. Neuspeh obično ne rezultira u sramoti.

U Libro Werdeu uspevaju mnoge škole mišljenja. Dominira ono razmišljanje koje je utemeljeno na nauci. Ipak, naučni pogledi nisu dogmatski. Umesto da se razmišljanje čvrsto ukoreni u nepromenjivim paradigmama, koristi se metafora morskog sidra. Morsko sidro predstavlja zdravorazumsko razmišljanje Librowerdoida. Dugi lanac morskog sidra omogućava brzo kretanje u skladu sa njegovom dužinom. Usporava kretanje van dosega lanca, ali ga ne zabranjuje. Zdrav razum prevladava, ali se smatra naučnim biti otvoren za nepoznato.

Libro Werde je imućan, u smislu da je mali broj stanovnika gladan ili siromašan. Za one koji ne mogu obavljati konvencionalne poslove, kao i za one koji svoju energiju žele usmeriti na drugi način, sigurnosna mreža (sistem socijalne zaštite ili skrbi) jamči osnovne potrepštine i zdravstvenu negu. Obrazovanje na svim nivoima, od vrtića do doktorata, plaća država. Sadržaj obrazovanja je vođen, ali necenzurisan, niti strogo kontrolisan od strane države. Ovaj sistem omogućava svakom pojedincu da posveti svoju energiju kreativnoj i mentalnoj aktivnosti, bez brige o preživljavanju.

Identitet kao Librewerdeoid međusobno se ne potire sa članstvom u drugim skupinama i distriktima.

2. Psihosociologija

Jedan važan aspekt u Libro Werdeu je pomak u svesti. To znači da većinu društvenih, ekonomskih i tehnoloških inicijativa u Libro Werdeu pokreće segment stanovništva koji je postao „odlepljen“. Odlepiti se ovde označava odvajanje u načinima i u razmišljanju. To su ključne promene na mentalnom i neopipljivom nivou.

“Odlepljen” znači ovo: “stari načini razmišljanja”, “stare konvencije”, “stari društveni ugovori” iz prošlih decenija i vekova smatraju se artefaktima koji su služili svrsi u prošlosti. Neke od starih stvari i danas su korisne. Neke će biti korisne i u budućnosti. Ipak, nema puno osećaja nostalgije. “Stari načini” ne uzimaju se automatski kao norme kojima se teži.

Libro Werde je društvo i populacija u tranziciji. Relativno je slična maloj nacionalnoj državi severne hemisfere, početkom 21. veka na Zemlji. Temelj političke ekonomije je liberalno-demokratska, socijaldemokratska ili tehno-demokratska. Zavisno od perspektive.

  • Za inovacije i za odbacivanje starih stvari potrebno je platiti psihološku cenu. Stvaranje novih stvari neizbežno znači i uništavanje starog sistema. Ili delovi starog sistema. Vera u rigidne sisteme i vrednosti može doneti osećaj sigurnosti i stabilnosti. Ali cena ovoga je sloboda. Lakoća sigurnosti u krutosti i čvrstoć sliči detetu koje žudi za pažnjom i negom roditeljske figure (fizičke ili metaforičke). Dok dobija stabilnost i brigu, odojče je tada takođe u milosti i nemilost roditeljskih hirova. Čovek mora izdržati bol odustajanja od lake, pojednostavljene psihološke sigurnosti ako želi biti slobodan. Slobodan da istraži potencijale sveta. Ovo je psihološki skok koji su mnogi Librowerdeoidi postigli. To je ono što omogućuva postojanje Distrikta u sadašnjem obliku.
  • Većina Librowerdeoida prošla je kroz ovakav proces napuštanja želje za čvrstim, restriktivnim tipom stabilnosti. Došli su do nove ravnoteže. U ovoj novoj ravnoteži ne oslanjaju se na spoljašnju podršku (državu, tradicije društva, roditeljsku figuru ili nešto slično). Umesto toga, sebe vide kao slobodne i svesne aktere. Više nisu bez izlaza na more u restriktivnim mentalnim dolinama. Postali su pomorci i ronioci, u ogromnom moru mogućnosti.
  • Neki od njih su filozofijom došli do svoje nove ravnoteže. Drugi putem meditacije nalik zenu. Drugi jednostavno uviđaju njegovu racionalnost. Drugi su rođeni u intelektualno znatiželjnim porodicama. Neki su progonjeni ili diskriminirani. Neki su doživeli opasnost ili traumu, što im je na kraju omogućilo da sagledaju stvari iz novih perspektiva. Neki su prošli ličnu krizu i iz krize su stekli uvide koji su im bili potrebni da ne bi ostali vezani za staro.

Libro Werde evoluirao je u društvo koje aktivno uklanja inerciju i pazi da se ne oslanja na nepotrebno sistemskog nasleđe . S druge strane, ono nasleđe koje dobro funkcionira čuva se i održava. Proces donošenja odluka je racionalan. Ovaj način odlučivanja uzima u obzir brojeve, osećaje i empatiju. Donošenje odluka i uklanjanje društvene i mentalne inercije zahteva dosta napora. No, Librowerdeoidi misle da je to bitno da ne bi mesečarili u budućnost.

Potencijal ljudskog razvoja je višestruk. Jezici konvencionalne ekonomije i društvenih nauka ne mogu opisati moguće buduće puteve na odgovarajući način, bar ne bez ograničavanja ljudske kreativnosti. No, progresivni pogledi na ljudski razvoj i odlepljivanje od tradicije nisu preduslovi za život u Libro Werdeu. Većina se stavova toleriše, a raznolikost se smatra suštinom inovativnosti.

Mnogi politički i društveni konzervativci takođe žive u Libro Werdeu. Neki od njih su lokalni, a neki su doseljenici iz drugih Distrikta. Ipak, pokretačka snaga uspeha Libra Werdea intelektualno je znatiželjna, nezadovoljna, delimice čak i štreberska populacija. Više vole eksperimentisanje nego sigurnost. Neki Librowerdeoidi su čak transhumanisti, mada većina nije. Jednostavno se mogu opisati kao ljubitelji inovacija.

3. Modeli saradnje

Grupni rad (ili rad roja) prema zajedničkim interesima je osnovni način rada, tkanina društva Libro Werdea. Uloge ljudi u poslu, grupama i društvenim okruženjima relativno su fluidne i prolazne. Ako je potrebno, može se imati nekoliko preklapajućih identiteta istovremeno, a može se i prelaziti ​​između uloga.

U Libro Werdeu inkluzija je norma. U mnogim drugim društvima nadziranje i isključivanje često su podrazumevan način. U takvim društvima se morate dokazati ili kvalifikovati da biste pripadali nekoj skupini. U Libro Werdeu ste član ako OSEĆATE da ste član. Biti član je, takođe, dobro. No, slobodni ste raditi svoje, biti samostalni ili kloniti se svega. Vaš izbor se poštuje.

Polazište ove politike nije etos nekog grupnog zagrljaja. Logična je činjenica da, što je više inkluzije, bogatije su ideje i resursi . Pluralitet i raznolikost povećavaju mogućnost stvaranja novih plodnih kombinacija metoda, inicijativa, aktivnosti, tehnologija i poslovanja. To posebno dobro funkcionira u okruženju visokog nivoa obrazovanja, rastuće automatizacije i kada tehnologija i veštine obiluju.

Konkurencija može biti dobra kao pojačivač i katalizator energije i učinkovitosti. Mada, konkurencija nije dogma koje se uvek treba pridržavati. Bliska međusobna saradnja, umesto konkurencije, može biti delotvornija. Zavisno od situacije.

  • Konkretan primer: Libro Werde organizuje mnoge hackathone kako bi potaknuo ideje i kombinacije. Postoje podsticaji za najbolje izvođače, a za pobednike postoje nagrade. Čak ni “gubitnici” nisu isključeni. Njihov interes i strastvena energija iskorišteni su uključivanjem svih koji žele doprineti pobedničkim projektima ili da nastave vlastite projekte nakon nadmetanja. Većina priloga se prikuplja i ponovno kombinuje kako bi se kasnije postigli još bolji rezultati. Ideje i znanje se ne rasipaju. Umesto toga, generisano znanje se beleži, kultiviše i rekombinuje. Informacije se neguju. Sve vreme se vodi računa da se informacije ne bi cenzurisale ili manipulisale.

Što god dobro funkcioniše, obično se slobodno i aktivno deli. Najbolja praksa se ne čuva kao tajna za male krugove ljudi. Umesto toga, rezultati i znanje se dele . To je zato što će “kolač” postati veći i biće ga dovoljno za sve ako se informacije dele, umesto da se gomilaju. (Ovde treba dodati konkretan primjer)

Različite interesne skupine pomažu u organizaciji svojih aktivnosti pomoću alata za grupni rad i drugih organizacijskih alata. (Ovdje treba dodati konkretan primjer)

Pomaže se i različitim interesnim grupama da svoje postupke udruže. Oni koji vide korist u opštoj koordinaciji, mogu se pridružiti većim subjektima (grupama). (Ovdje treba dodati konkretan primjer)

Konkretne alatke

Organizacija zadataka

Metode oblikovanja usluga koriste se na mnogim nivoa društva kako bi saradnja bila lakša. Veći ciljevi i veliki projekti mogu se raščlaniti na manje zadatke. Čak i mikrozadaci. Postoji nekoliko praktičnih alata, metoda i usluga koje se rutinski koriste i dalje razvijaju. Alati omogućuju tok rada, gde je na znanju intenziviran rad učinkovito podeljen na manje zadatke.

Doprinosi i ekonomija

Ljudi mogu besplatno uložiti svoje vreme i trud, a u tom slučaju njihova nagrada može biti jednostavno sudelovanje u stvaranju nečeg korisnog ili velikog. Njihova imena ili nadimci mogu se spomenuti kao saradnici. Ili mogu izabrati i primanje kredita, u obliku žetona ili tokena. Ovi tokeni se mogu koristiti za kupovinu stvari ili usluga. Tokeni se takođe mogu dati ili uzeti na zajam. Vodi se glavna knjiga žetona i doprinosa. Postoji nekoliko sigurnosnih kopija za zaštitu sistema. U ekonomiji, sistem tokena postoji uz tradicionalni novčani sistem i nadopunjuje ga. (Više o ovome u u 2. delu.)

Delegiranje

Metode delegiranja rada i odgovornosti su u upotrebi i one se stalno razvijaju. Ove metode uzimaju u obzir ličnu psihologiju i motivaciju, kao i grupnu dinamiku. Jedna od ključnih reči je osnaživanje. Ljudi se uglavnom delegiraju s odgovornošću, poverenjem i autonomijom. Ne kontroliše se naredbama i prisilom. Davanje poverenja izaziva poverenje i spontani doprinos, te održava društvo visokog pouzdanja u pokretu.

Petlje i merenje vremena

U Libro Werdeu vreme je takođe osmišljeno. Metode projektovanja koriste se za izradu kalendara cikličkih aktivnosti i cikličkih tokova rada. Oni omogućuju responzivan način rada. Za autsajdera izgleda kao da su Werdoidi slabo organizovani i neprecizni u svom radu. Ali, to je svestan izbor. Opcije su otvorene, a stvari opuštene. To je učinjeno kako bi se prirodno pojavila najprikladnija i najdelotvornija rešenja.

Jedna od sveobuhvatnih paradigmi Libra Werdea je Petlja. Umesto jednostavnog produžetka ravne linije u budućnost, povratne sprege i ponavljanja često se osmišljavaju i koriste u svim vrstama aktivnosti. To se odražava u reči Werdoida za “projekat”.

  • Reč projekat dolazi od latinskog glagola proicere, “pre radnje”, koji pak dolazi od pro -, koji označava prvenstvo i nešto što vremenski dolazi pre nečeg drugog, i iacere, što znači “učiniti”. Reč “projekat” tako je izvorno značila “pre radnje”. (Wikipedia)

  • U rečniku Libro Werdea reč koja se koristi umesto reči projekat je dumjekat. Dolazi iz latinskog dum za “tokom, dok je u toku, do”, i iacere, “učiniti”. Stoga: “tokom radnje”.

Kružnost ili petlje ne znače stagnaciju i spor napredak. To je Werdoid način da stvari ispravite uglavnom prvi put. A tamo gdje se pojave problemi i pogreške, tu je sustav samoispravljanja dumjekata. Već dostupno i na djelu.

Ovaj način napredovanja očitava se u konkretnim stvarima poput kalendara. Werdoid kalendar je spiral i napreduje u trećoj dimenziji. Dakle, to nije dvodimenzionalni krug koji bi se vratio na početnu točku.

Kombinacija interesa i povesti

Werdoidi su stvorili sastav rojeva (grupa), zajednice interesa i svrhe, te razni forume na kojima se njihova energija i aktivnosti dobro usmeravaju. Diskusijski forumi i baze podataka znanja utkani su u okvir prilagođen korisniku (ili fleksibilnu skupinu) sadržaja i sučelja (interfejsa). To podržava istraživanja, poslovne i društvene aktivnosti u stvarnom vremenu. To je okosnica (ili egzoskelet) njihovog delotvornog inovacijskog sistema.

Rane verzije ovog sastava bile su, za to doba, radikalno otvorene platforme za diskusiju koje su se oslanjale na sistem Diskursa. Ove platforme su postavljene na “Internetu”. (Internet je bio umreženi sistem globalne komunikacije, za koji se tradicionalno smatra da je započeo oko 410227200. Starog Doba Werdoida).

Ove „internetske“ platforme za diskusiju cvetale su širom planete Zemlje, s različitim stepenom uspeha. Neke su stvorili startap preduzetnici i korporativni biznisi. Drugi su bili nalik koralima, u smislu spajanja različitih tema, projekata i zajednica. Okupljali su se na razne načine i u različitim prilikama, a zatim su se opet razišli. Ponekad je na forumima bilo užurbanih akcija i žestokih rasprava, a ponekad je bilo i dugih perioda tišine.

Ključev uspeha bila je mogućnost uklanjanja geografske udaljenosti, a posebno izbor otvorenosti i transparentnosti. Najbolje udružene zajednica postale su generator značenja za njihove učesnike. Učesnici i saradnici mogli bi zadovoljiti svoje potrebe za znatiželjom, osnaživanjem i zajednicom.

Istovremeno, zajednice bi mogle postići značajne rezultate u promeni društva na bolje, na nekoliko načina koje tradicionalno upravljanje društvom nije moglo. Otvorenost i radikalna transparentnost foruma osigurali su vidljivost na Internetu. Sve se više ljudi aktivno uključivalo, iako su teme zahtevale značajno intelektualno uključivanje. Mnoge zatvorenije zajednice na Internetu posrnule su, pre ili kasnije.

Učesnici i saradnici ovih zajednica shvatili su da otvorenost mogu podići na viši nivo. Stvorili su novi paket usluga. Ovaj paket usluga sastojao se od postavljanja sličnog foruma za bilo koju korisnu ili zanimljivu skupinu ljudi, koja je želela imati takav forum. Učili su i kako izgraditi zajednicu na platformi, te kako je voditi, usluga po sistemu ’’ključ u ruke’’. Integrisani su čak i elementi zabave, gejmifikacije i audio-vizualno ugodnog sadržaja. Ova kombinacija učinila je uslugu veoma uspešnom.

Razni forumi koji su nastali na ovaj način počeli su bliže sarađivati i međusobno. To je olakšano korišćenjem sličnih tehničkih rešenja i platformi na svakom od foruma. Korisnički nalozi mogli bi se deliti na različitim platformama: mogli ste se registrovati u jedan sistem, a uz tu registraciju dobiti pristup i većini drugih platformi i foruma.

Protok informacija postao je delotvoran i pravovremen, jer su ljudi postajali sve više investirani i uključeni u sistem. Neizbežno, nastali su sukobi, a postojale su i neke grupe sa suprotnim interesima i uverenjima. Ipak, uopšteno, sistem je postao rascvetana mreža inovacija i kreativnosti. Imala je stotine velikih i malih čvorova u celom svetu. Interesi i aktivnosti bili su udruženi(sindikovani) na efikasno distributivan način. U nekim slučajevima čak su bili ujedinjeni (federalizovani) pod centralnim sistemom odlučivanja, kad bi se ukazala potreba.


Potomci ovih slobodno pridruženih zajednica osnovali su Libro Werde.

2. DEO:

O dinamici individualnog i kolektivnog delovanja

Ovaj dEo govori o tome kako je u Libro Werdeu organizovano individualno i kolektivno kreativno delovanje. Dostupne su različite metodologije i koncepti, a sve se više istražuje.

Brejnstorming kao uprezanje haosa

  • “Mudrost trenutka”, “Prosvetljenje” i “Intuicija” neki su od naziva za ’’hvatanje trenutka’’, viziju ili uvid. Werdoidi su dobri u tome i metodički su radili na usavršavanju svojih metodologija brejnstorminga. Cilj im je postići ove trenutke uvida, uhvatiti momenat i zabeležiti. Kad se vizija rodi i zapiše, oni rade na postizanju te vizije, tj. rade na “bekestingu” (planiranje unazad, od rezultata i zadnje faze ka početnoj).

Rani Werdoidi postali su svesni da imaju novu tehnologiju (“Internet” i talas novih tehnologija koje je on učinio mogućim) koji su obezbedili uklanjanje udaljenosti . Takođe je delimično eliminisano vreme , jer se mnogi zadaci mogu završiti u trenu, dok su u prošlosti trajali dani ili čak sedmice (npr.elektronska “e -pošta” u odnosu na fizičku PTT uslugu).

Otvoreno, niskorizično digitalno društvo sa visokim poverenjem ima ogromnu količinu resursa koji “lebde u vazduhu” . Moguće je besplatno ili gotovo besplatno koristiti te resurse. To se može učiniti ako se ima dovoljno razumevanja i obrazovanja ili ako neko ima dovoljno iskustva da zna koje elemente odabrati i kako ih kombinovati.

Čak i nakon što su digitalne komunikacije i računarske tehnologije postale široko dostupne, većina ostatka sveta i dalje je ostala unutar metafora i paradigmi prošlog veka. Ili čak u prošlom milenijumu: fabrike, dvorci, hijerarhije moći (ojačane i regenerisane jezikom), feudalni sistem itd.

Društvo i svijet općenito su viđeni kao zbirka velikih monolitnih dijelova i domena: ljudi različiti od životinja, muškarci različiti od žena, pametni različiti od glupih, živa bića strogo različita od neživih, grad različit od sela, jedan identitet posla odvojen od drugog, proizvodnja odvojena od inovacija, područja znanosti jasno međusobno različita itd.

Granulacija (zrenjenje, usitnjavanje)

Rani Werdoidi smatrali su da je tako grubo grupisanje stvari i domena intelektualna lenjost. Usvojili su detaljniji pogled na svet.

  • Na filozofskom nivou, to ide sve do paradoksa diskretno vs. kontinuirano. Koja je najmanja smislena jedinica od svega, a koja najveća smislena granularnost? Postoje li ocene i spektri stvari ili su neke stvari jasno odvojene i različite jedna od druge (tj. diskretne)? To se takođe može izraziti u pitanju poput onog gde treba povući granicu gde se neki fenomen pretvara u drugi. Na kojoj talasnoj dužini žuta boja postaje zelena, ili narandžasta postaje crvena? Kako bi bilo da postoji više talasnih dužina i mešanih boja, kako to onda zovemo?

Budući da su praktički orijentisani, ali i štreberski, Werdoidi su svesni filozofskih implikacija, ali vide i konkretne koristi koje proizlaze iz povećane granularnosti mišljenja i delovanja.

Werdoidi su dobri u poboljšanju načina rada i neprestano istražuju kako bi predupredili svoje metodologije rada. Korišćenjem alata, kao što su dizajn toka rada, usluga i vremena, kreativna i produktivna energija može se iskoristiti i efikasno koristiti.

Po nekom zlatnom pravilu, Librowerdijanci razlikuju dva načina rada: način upravljanja i načina stvaranja.

Način upravljanja se generalno sastoji od kratkih, intenzivnih naleta razmišljanja, komunikacije, donošenja odluka i drugih radnji. Naziva se načinom upravljanja, jer podseća na radnje prezaposlenog vođe projekta: brza odluka, zatim prelazak na rešavanje sledećeg pitanja, pa sledećeg itd. Vredi napomenuti da se izraz “način rada upravitelja” ili menadžera odnosi i na zadatke koji se obavljaju sami. To ne podrazumeva nužno upravljanje ljudima, već pokušaj upravljanja velikim brojem zadataka.

Način stvaranja sastoji se od dužih vremenskih perioda obavljanja jednog zadatka, sporijeg razmišljanja, mirnog razmišljanja, koncentracije. Ovakav način rada prikladan je i potreban za dublji analitički i kreativni rad.

Mikrotaksiranje dobro funkcioniše u načinu upravljanja, kada se primenjuju brzo razmišljanje i opšta pravila koja se temelje na iskustvu. Kad su pravila jasna. Mikrotasking se koristi u Libro Werdeu kako bi ekonomija bila veoma efikasna. Za razliku od oštre Tejlorove fizičke proizvodne linije, kreativni proizvodni sistem Werdoida dodeljuje zanimljive i korisne mikrozatke roju saradnika. To se postiže putem fleksibilnog, inteligentnog sistema za učenje s proverama i svođenjem računa. Virtualni timovi, rojevi, okupljaju se da bi nešto radili.

Ponekad imaju menadžera, a ponekad su autonomni. Tehnologija se koristi kad je potrebno, ali se ne oslanja previše. Werdoidi su otkrili da oflajn i onlajn hibridni sistemi ljudske tehnologije imaju tendenciju biti efikasni. Ponekad su olovka i papir najbolje rešenje, a ponekad jedna aplikacija učitana u mrežni interfejs. No, češće je to mešavina responzivne tehnologije i ljudske organizacije koja ima najbolji protok i dobre rezultate.

Saradnici roja mogu takođe, u bilo kojem trenutku, povećati svoju involviranost, tako da se ne zaključavaju u umrtvljujuće ponavljanje malih zadataka: nakon što dokažu svoju veštinu u jednostavnijim zadacima, hibridni sistem daje im mogućnost za poboljšanje, odnosno za preuzimanje većih i složenijih zadataka.

U zavisnosti od situacije, ispunjavanje bilo kojeg zadatka nagrađuje se napretkom u virtualnom rangu (poput nivoa u igri), novcem ili žetonima koji funkcionišu slično novcu, ali su prikladniji za ponovno ulaganje u samorazvoj ili razvoj projekata. To je zato što, pomoću žetona, možete kupiti visokokvalitetni mentalni rad drugih Werdoida, a oni su motivisani dati vam visokokvalitetne podatke. Zajedno s visokim nivooom obrazovanja i kontinuiranim učenjem, Werdeov sistem mikrozadataka radi prilično glatko.

Granulacija se također odnosi na efikasno korištenje prostora . Granice između relativno monolitnih domena poput kuće, trgovine, restorana i kancelarije postaju nejasne. Da, privatni domovi postoje, ali društvo s visokim poverenjem omogućava fleksibilnije korištenje prostora. Ljudi su relativno poverljivi i pouzdani, a zajedničko korištenje delova kućnog prostora je uobičajeno. Budući da su uvek praktični i znatiželjni, Werdeovci ovo vide kao još jednu priliku za finu komunikaciju i stvaranje situacija za međusobni susret ljudi i za nastanak inovacija.

Kancelarije koje su nekad mirovale van radnog vremena sada su višenamenski prostori koji se u potpunosti koriste u druge svrhe kada nisu u poslovnoj upotrebi. Mnogi prostori potpuno su multifunkcionalni, a " radno mesto" izgubilo je smisao. Naravno, neke poslovne tajne i pitanja poverljivosti istraživanja i razvoja proizlaze iz deljenja, ali radni prostori i laboratorije osmišljene su na način koji omogućuva zajedničku upotrebu. Ograničena područja svedena su na minimum i dobro su osigurana tako da deljenje prostora uzrokuje minimalan rizik.

Drugi aspekt granularnosti je efikasno korišćenje vremena , što zauzvrat ima posledice na vlasništvo. Mnogo je efikasnije deliti, nego posedovati resurse.

  • Grubi primer: Može se uštedeti neko lično vreme ako se svi alati stalno nalaze u vlastitom magacinu za alate, ali alati mogu ostati neiskorišćeni 80% vremena. Umesto toga, ako alate deli pet ljudi, sa super-efikasnim sistemom deljenja vremena, jedna potpuno opremljena alatna ploča sa stopostotnom upotrebom može poslužiti pet osoba. No, ako svi žele imati vlasništvo, imamo pet alatnih garnitura sa po 20% korišćenja, što znači da četiri potpuno opremljene alatne police stoje neiskorištene 100% vremena.

Efikasna obrada postiže se kada se razum i strast dobro regulišu. Po pravilu, Werdoidni sistem ne znači potiskivanje i strogo usmeravanje, već sistem koji postiže zdravu ravnotežu. Protok se može projektovati. Možemo iskoristiti veći kapacitet mozga efikasnim planiranjem petlji, aktivnosti i odmora (na primer, uvežbati svoj um za izvršavanje podzadataka i “programa”).

Ostvarivanje zadataka snažnim delovanjem i marljivošću može biti kratkoročno rešenje. No, pametan i efikasan način je naučiti odustati od zadatka te se kasnije vratiti sa novom i drugačijom iteracijom.

U Distriktu je u toku stalno učenje. Ljudi su svesni i sposobni koristiti svoje različite načine aktivnosti , kao što su „način rada menadžera“, „način stvaranja“ itd. Svaka osoba je svesna svojih emocija, a oni koji imaju poteškoća s tim, mogu pohađati kurseve i obuke.

Na kraju Werdoidovih istraživanja dizajna života je sistem u kojem je rad osmišljen u tandemu i sa obzirom na ljudske fizičke i emocionalne reakcije. To rezultira zbirkom tokova aktivnosti u kojima sam rad postaje meditativan .

  • Umesto potrebe za oporavkom nakon posla, najbolje radne sesije postaju restorativne i hranjive za radnika. Saradnici izlaze s radnog sastanka osećajući se energičnije, odmornije ili više okrepljeni nego što su se osećali na početku. U različitim varijacijama ovog sistema, komunikacija između ljudi, timova, rojeva i sistema usluga je osmišljena s vođenim, ali prirodnim tokom na umu. Na taj način, timski rad i komunikacija istovremeno postaju umetničko delo i užitak. Participativna umetnost izvođenja. Istodobno je efikasno, produktivno i kreativno .

(Nastaviće se)

1 Like