About the V Česku category

Sdílejme a učme se od sebe navzájem jak žít dobře navzdory obrovským sociálním, ekonomickým a politickým výzvám v Evropě.


:czech_republic: Blahobyt v Evropě

Panevropské hnutí občanů, kteří se vzájemně podporují a zároveň předkládají praktická politická doporučení před evropskými volbami i po nich.

Chceme si navzájem pomoci najít správné způsoby, jak se orientovat ve změnách, které se v Evropě dějí. Jak budujeme dobré životy na pozadí obrovských sociálních, ekonomických, politických výzev? Jak si vytváříme příležitosti a kde se můžeme navzájem lépe podporovat? V práci, zdraví, rodině, společenském životě?

Jak se ty, já a všichni známí můžeme zúčastnit:

  1. Přihlaste se k naší komunitě.
  2. Připojte se k týdennímu Virtual Cafe! online video setkání s dalšími členy komunity! To umožní hostitelům naší komunity přivítat vás osobně a spojit vás s lidmi na základě vašich společných zájmů.
  3. Vyberte si jedno z následujících témat a podělte se o své osobní zkušenosti:
    Jak získáme podporu v oblasti zdravotní a sociální péče?
    Jak můžeme být morálně a psychologicky v pořádku?
    Jak se dostaneme k práci a prosperitě?

—> Kolektivní smlouva naší komunity

Těšíme se na setkání!

Show more

Konverzace je součástí akce pro výzkum a inovace financované z programu Horizont 2020 pod oficiálním názvem POPREBEL. Projekt se zaměřuje na vysvětlení a kontextualizaci nedávného vzestupu populismu ve střední a východní Evropě (CEE). Komunitní výzkum je pořádán na Edgeryders, internetové komunitě 5000 lidí z více než 80 zemích, kteří sdílejí své zkušenosti. Sdílením vzájemných zkušeností měníme své kolektivní znalosti v užitečné rady, abychom v blízké budoucnosti učinili lepší rozhodnutí pro sebe a své rodiny. V důsledku poznávání lidí z celého světa se vzájemně propojujeme pomocí důležitých informací, nových nápadů a nových příležitostí.
Projekt je financován Evropskou komisí na základě grantové dohody číslo 822682 pro období 2019–2021. Tato konverzace je pořádáná Edgeryders ve spolupráci s University College London, Univerzitou Karlovou (Česká republika), Jagiellonskou Univerzitou (Polsko) a Bělehradskou Univerzitou (Srbsko)