Jak můžeme být morálně a psychologicky v pořádku?

Jaký je morální kodex člověka? A odkud se bere?
Co znamená spiritualita v 21. století?

Přestože je Česká republika jednou z nejvíce sekulárních zemí v regionu (podle
Českého statistického úřadu se ve sčítání lidu v roce 2011 80% populace prohlásilo za ateisty nebo neuvedlo jakoukoliv náboženskou příslušnost), hodnoty kultury a symbolická vyjádření
blahobytu jsou spojována s vysokým stupněm duchovnosti.

Je možné, že morální a duchovní hodnoty, s nimiž vychováváme své děti, abychom je připravili na jejich budoucí život, jsou jiné, než v minulosti, ve které mnozí z nás vyrůstali?

Ekologické katastrofy, globální pandemie, použití zbraní vážně kontaminujících vybrané válkou zničené oblasti, teroristické útoky, všudypřítomná hrozba války s apokalyptickými důsledky, posouvání hranic lidské zkušenosti a existence v lékařských, sociálních a psychologických oblastech … to jsou jen některé z obrysů nové reality, dlouhodobé sociální krize, jejímiž protagonisty jsme i my. To platí zejména pro zeměpisné oblasti, jako je západní Balkánu, jejíž obyvatelé osobně zažili ošklivou podstatu nové globální sociální reality. Víru v budoucnost, která nám přinese uspokojení, lepší zdraví a vzdělání, bezpečnost a úlevu, nahradily obavy a pochybnosti o tom, zda bude v budoucnosti, která nás čeká, vůbec možný život.

Tyto změny jsou výsledkem moderního životního stylu - stěhování do velkých měst, přístupu k vyššímu vzdělání, lepší zdravotní péči. Čím lépe žijeme, tím méně se zřejmě zajímáme o Boha - a to je případ většiny rozvinutých a rozvojových zemí. Sekularizace po celém světě jde obvykle ruku v ruce se zlepšením ekonomických podmínek.

Jak se hospodářská a politická krajina předchozích generací stále mění, všímáme si pocitu nestability a úzkosti, který zažívá mnoho občanů v různých částech Evropy i mimo ni. Možná je potřeba zamyslet se nad tím, co potřebujeme, abychom se v této nové době vyrovnali a byli psychicky a emocionálně zdraví.

Podíváme-li se pod povrch, vidíme vzestup církevních hnutí a nových duchovních a kulturních organizací, jako jsou ženské gospelové sbory (Generační centrum v Liberci) nebo dokonce jóga! V Polsku někteří lidé reagují tím, že vyjadřují obrovskou podporu rodičům, kteří okupují parlament, ve snaze zlepšit život svých postižených dětí. V Řecku lidé uplatňují hodnoty solidarity, aby se vypořádali s rozpadem systému zdravotní péče; ze Srbska slyšíme volání po rovnosti a empatii k LGBT menšinám.

Rádi bychom společně přemýšleli o tom, co lze udělat pro to, aby lidé kolem nás získali emocionální a psychologickou podporu, která by jim umožnila lépe se připravit na výzvy naší doby. Jaké jsou prvky naší minulosti, které nám mohou pomoci udržet si duchovní a morální blahobyt jako jednotlivci i jako společenství a které nám již nejsou užitečné?

Chceme zjistit, jak je vaše kultura podobná nebo odlišná od toho, jak se v tomto ohledu chovají lidé v jiných částech světa. Stejně jako to, co se můžeme naučit jeden od druhého. Jak se vaše osobní víra přizpůsobuje nebo nesouhlasí s vírou lidí, které znáte? Považujete se ve své zemi za normu nebo výjimku? A jak přispíváte ke společným hodnotám a současné “národní kultuře”?

Tyto otázky jsou významné s ohledem na naše hledání porozumění blahobytu z různých hledisek, včetně spokojeného soužití v našich zemích a s ostatními Evropany.

Pro tuto potřebu jsme vytvořili zvláštní fórum, kde můžeme bezpečně hovořit o důležitých tématech. Vyhneme se zde konfliktům a urážkám, poskytneme všem účastníkům vhodné podmínky k vyjádření vlastních zkušeností, názorů a pocitů. Bez odsuzování nebo vnucování našich myšlenek jeden druhému.

Díky vám pochopíme, jaké jsou životní zkušenosti obyvatel vaší části světa - mluvíme o tom s Poláky, Srby, Čechy, Maďary a s každým, kdo k tomu má co říct.

  1. Podělte se o své osobní zkušenosti v novém tématu, zde: V Česku - Edgeryders
  2. Zveme vás k účasti na této diskuzi. Vítejte u nás na poklidném virtuálním chatu, kde se seznámíte s dalšími účastníky a dozvíte se více o této iniciativě zde: http://bit.ly/2P9pkms

Těšíme se na setkání s vámi,

Jiří, Maja, Natalia, Noemi