Jak se dostaneme k práci a prosperitě?

Rádi bychom se vás zeptali, jaká je situace člověka pracujícího v naší zemi?..A těch, kteří hledají práci bez úspěchu. Jaké jsou největší problémy trhu práce?
Myslíte si, že jsou jím příliš nízké minimální mzdy? Nebo možná špatně strukturované pracovní smlouvy?
Zaručují platy nabízené ve vaší zemi důstojný život?
Jak se hodnotí práce žen?

Navzdory hospodářskému rozvoji a klesajícím sociálním rozdílům existuje v jednotlivých zemích mnoho rozdílů, pokud jde o nabízenou podporu pro uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané.

Navzdory prudce rostoucím makroekonomickým číslům posledních let a nejnižší statistice nezaměstnanosti v celé EU český trh práce dosud nepřekonal některé ze svých hluboce zakořeněných problémů.

Mezi nimi jsou nejmarkantnější regionální nerovnosti, které se od pádu komunistického režimu sledovaly stále stejný vzorec, zejména severozápad a severovýchod stále trpí nezaměstnaností
dvakrát vyšší než je celkový celostátní průměr (zatímco střední Čechy dosahují čísel sotva přes 1 %). Nerovné podmínky však se však neprojevují pouze ve smyslu nabídky a poptávky pracovních míst, ale také v různých pracovních podmínkách, mzdách a celkové kvalitě života v těchto oblastech.

Nerovnosti se nedělí pouze podle regionálních hranic, nedávné statistiky ukázaly, že Česká republika patří mezi nejhorší evropské země, pokud jde o rozdíly mezi mzdami mužů a žen - ty jsou v průměru o 22 % nižší. Taková disproporce má vážné důsledky pro postavení žen obecně, a přesto se nezdá, že by byla hlavním politickým nebo společenským tématem.

Ačkoliv jsou obecné makroekonomické trendy vnímány pozitivně, čísla vyjadřující růst bohatství a prosperitau populace jako celku jsou velmi relativní v každodenním životě. Ačkoliv reálné mzdy rostou ve všech oblastech, zejména u nižších příjmových skupin tato pozitivní čísla nepředstavují výrazné zlepšení jejich života. Ve srovnání s tím, že reálné mzdy vzrostly mezi lety 2007 a 2017 o 16 %, vzrostly například ceny bydlení mezi lety 2010 a 2019 téměř o 32 % a relativní výdaje Čechů na bydlení jsou nejvyšší ze všech zemí EU.

Nejhůře jsou těmito negativními trendy zasaženi právě lidé, jejichž mzdy rostou nejpomaleji - jak ukazuje statistika, lidé s nízkým nebo nižším středním příjmem.
Víte o nějakých řešeních, která se lidé ve vašem okolí rozhodli využít? Trápí vás tyto otázky?

Pro tuto potřebu jsme vytvořili zvláštní fórum, kde můžeme bezpečně hovořit o důležitých tématech. Vyhneme se zde konfliktům a urážkám, poskytneme všem účastníkům vhodné podmínky k vyjádření jejich vlastních názorů a pocitů. Bez odsuzování a vnucování našich myšlenek jeden druhému.

Díky vám pochopíme, jaké jsou životní zkušenosti Poláků, Srbů, Čechů, Maďarů a každého, kdo k tomu má co říct. Zveme vás k účasti na této diskuzi.

  1. Podělte se o své osobní zkušenosti v novém tématu, zde: V Česku - Edgeryders
  2. Vítejte u nás na poklidném virtuálním chatu, kde se seznámíte s dalšími účastníky a dozvíte se více o této iniciativě zde: http://bit.ly/2P9pkms

Těšíme se na setkání s vámi,
Jan, Jiří, John, Maja, Maria, Natalia, Noemi

Myslím si, že pětinová nerovnost v platech dle genderu odráží to, jak v ČR na gender jako takový nahlížíme - i mezi inteligentními lidmi slýchám, že unijní nařízení, snažící se nerovnost vybalancovat, jsou tendence k politické korektnosti (která je bohužel u nás vnímaná jako něco od podstaty špatného). Taky mám rád náš zdejší myšlenkový punk, ovšem jsem přesvědčen, že každá další etablovaná korektnost posouvá naši zem vpřed, čímž myslím na západ. #EUkeepgoing!

1 Like

Ja bych možná i šel tak daleko, že bych ji na západ neposouval:) bylo by prostě super, kdyby jsme si mohli říct, že věci u nás fungují stejně dobře nalevo i napravo. A s kvalitou potravin je přesně první krok kupředu:)

Hm… Považuje se podle vás rovnost pohlaví za pankáčský nápad?
Nebo které další punkové nápady máte na mysli?

Myšlenkovým punkem byla podle mě míněna právě taková určitá česká polovičatost, vymýšlení si různých důvodů proč věci “nejdou”, mezi nimi i ignorace právě treba uplatňování genderových stereotypů.

2 Likes

I stand corrected, I wasn’t understanding. Thanks for clarifying!

@kuba_svehla I am still interested to see which politically correct ideas you think are good and which do you see that are used to serve perverted agendas? Can you give us an example?

In my country, calling gipsies ‘Roma’ people in the public discourse did nothing to change their situation. It is like a fake sign of respect, but it is not backed by political agendas to tackle deeper problems this population has.

(sorry about English, please reply in Czech, it’s much better)

Jako největší přínos politické korektnosti považuju fakt, že se snaží neposilovat klišé a stereotypy ve veřejné debatě (které odvádějí pozornost od věcnosti). Tím do ní přinášejí slušnost, čímž ji dělají efektivnější při hledání řešení problémů. Myslím si, že jako funkční a fungující příklad politické korektnosti můžeme uvést poměrně liberální přístup k hnutí LGBT, jehož členové již (naštěstí!) nejsou většinovou společností marginalizováni, jako dřív…
Doufám, že to, že se ve veřejném diskursu používá korektního ozačení „Rom“, je začátek, který povede ve finále ke zlepšení jejich situace – vždyť v Americe vedla politická koreknost až k tomu, že se příslušník dříve diskriminované menšiny stal prezidentem!