Jak se dostaneme k práci a prosperitě?


#1

Rádi bychom se vás zeptali, jaká je situace člověka pracujícího v naší zemi?..A těch, kteří hledají práci bez úspěchu. Jaké jsou největší problémy trhu práce?
Myslíte si, že jsou jím příliš nízké minimální mzdy? Nebo možná špatně strukturované pracovní smlouvy?
Zaručují platy nabízené ve vaší zemi důstojný život?
Jak se hodnotí práce žen?

Navzdory hospodářskému rozvoji a klesajícím sociálním rozdílům existuje v jednotlivých zemích mnoho rozdílů, pokud jde o nabízenou podporu pro uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané.

Navzdory prudce rostoucím makroekonomickým číslům posledních let a nejnižší statistice nezaměstnanosti v celé EU český trh práce dosud nepřekonal některé ze svých hluboce zakořeněných problémů.

Mezi nimi jsou nejmarkantnější regionální nerovnosti, které se od pádu komunistického režimu sledovaly stále stejný vzorec, zejména severozápad a severovýchod stále trpí nezaměstnaností
dvakrát vyšší než je celkový celostátní průměr (zatímco střední Čechy dosahují čísel sotva přes 1 %). Nerovné podmínky však se však neprojevují pouze ve smyslu nabídky a poptávky pracovních míst, ale také v různých pracovních podmínkách, mzdách a celkové kvalitě života v těchto oblastech.

Nerovnosti se nedělí pouze podle regionálních hranic, nedávné statistiky ukázaly, že Česká republika patří mezi nejhorší evropské země, pokud jde o rozdíly mezi mzdami mužů a žen - ty jsou v průměru o 22 % nižší. Taková disproporce má vážné důsledky pro postavení žen obecně, a přesto se nezdá, že by byla hlavním politickým nebo společenským tématem.

Ačkoliv jsou obecné makroekonomické trendy vnímány pozitivně, čísla vyjadřující růst bohatství a prosperitau populace jako celku jsou velmi relativní v každodenním životě. Ačkoliv reálné mzdy rostou ve všech oblastech, zejména u nižších příjmových skupin tato pozitivní čísla nepředstavují výrazné zlepšení jejich života. Ve srovnání s tím, že reálné mzdy vzrostly mezi lety 2007 a 2017 o 16 %, vzrostly například ceny bydlení mezi lety 2010 a 2019 téměř o 32 % a relativní výdaje Čechů na bydlení jsou nejvyšší ze všech zemí EU.

Nejhůře jsou těmito negativními trendy zasaženi právě lidé, jejichž mzdy rostou nejpomaleji - jak ukazuje statistika, lidé s nízkým nebo nižším středním příjmem.
Víte o nějakých řešeních, která se lidé ve vašem okolí rozhodli využít? Trápí vás tyto otázky?

Pro tuto potřebu jsme vytvořili zvláštní fórum, kde můžeme bezpečně hovořit o důležitých tématech. Vyhneme se zde konfliktům a urážkám, poskytneme všem účastníkům vhodné podmínky k vyjádření jejich vlastních názorů a pocitů. Bez odsuzování a vnucování našich myšlenek jeden druhému.

Díky vám pochopíme, jaké jsou životní zkušenosti Poláků, Srbů, Čechů, Maďarů a každého, kdo k tomu má co říct. Zveme vás k účasti na této diskuzi.

  1. Podělte se o své osobní zkušenosti v novém tématu, zde: https://edgeryders.eu/c/wellbeing/cz
  2. Vítejte u nás na poklidném virtuálním chatu, kde se seznámíte s dalšími účastníky a dozvíte se více o této iniciativě zde: http://bit.ly/2P9pkms

Těšíme se na setkání s vámi,
Jan, Jiří, John, Maja, Maria, Natalia, Noemi


About the V Česku category