Jak získáme podporu v oblasti zdravotní a sociální péče?

Co vás zajímá?
Kdo zajišťuje péči ve vaší rodině, ve vašem městě?
Kdo by se měl starat o stárnoucí lidi? Za co? Děti?
Jak si myslíte, že vypadá péče ve vaší zemi? Jak se staráte o ostatní?

Péče je klíčovým prvkem zdravé společnosti. Jeho kvalita a dostupnost se promítá do kvality života - to se týká jak zdravotní, psychologické, tak sociální péče. Naše možnosti zapojit se do společnosti závisí na tom, zda v našich městech máme lékaře a kliniky, nemocnice a školky, lidi pomáhající starším a zdravotně postiženým v každodenních činnostech, podporu chudých rodin nebo bezdomovců.

Zdravotní péče přitom pokulhává - lékaři, kteří jsou špatně placeni, často považují přesun do soukromého sektoru nebo nakonec do jiné země za jedinou schůdnou variantu. V důsledku toho je veřejný systém personálně poddimenzovaný, zdravotnickému personálu ze zahraničí však není umožněno tak snadno zaplnit mezery. Snaha najít byť jen zubaře se ukazuje jako dost únavná, na některých místech doslova nemožná a i poté, co se člověku podaří dohodnout si vyšetření nna termín za daší čtyři měsíce, už nemusí být vůbec užitečná.

Dosáhnout na soukromou zdravotní péči je pro většinu lidí finančně nemožné, a proto jsou zcela závislí na veřejném systému.

Stále častěji zaznamenáváme, že lidé požadují nezbytné změny - které z nich osobně považujete za nejnaléhavější?

Ani úplné spolehnutí se na veřejný systém nezbavuje pacienty všech finančních výdajů na zdravotní péči. Zvláště rodiny s nízkými příjmy a důchodci jsou silně zatíženi dodatečnými náklady, přičemž nedostávají zvláštní sociální podporu.

Výpočty nároků na sociální podporu, které jsou samy o sobě poměrně složité, jsou z velké části založeny na poměru výdělků domácností k životnímu minimu stanovenému státem. Tato matematická konstanta se však stále řídí standardem z roku 2012, který v průběhu času činí méně lidí způsobilími k získání této podpory. Zejména vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí a nájmů v poslední době raketově rostou, jsou rozsáhlé části společnosti vystaveny extrémnímu tlaku, aby zvážily, zda si mohou dovolit zajistit i své základní potřeby, jako je zdravotní péče.

S celkově rostoucím průměrným věkem populace leží větší odpovědnost na bedrech lidí produktivního věku. Aby bylo možné se s tímto obecným trendem vyrovnat, stává se zaměstnávání seniorů stále častějším jevem, nicméně ne vždy je s nimi zacházeno spravedlivě ve srovnání s jejich mladšími protějšky. Ale přeci jen, děti nemohou pracovat, aby pomohly svým rodinám v nejisté finanční situaci…

Možná znáte nejaký problém z vlastní zkušenosti a máte nápady, které by vám pomohly vyrovnat se s touto výzvou?

Nedávné statistiky ukázaly, že více lidí než kdy jindy se snaží řešit svou situaci zavázáním se ke nevýhodným půjčkám od nebankovních institucí a jedna třetina populace je v současnosti hodnocena jako zadlužená s vysokým rizikem (krytí stávajících dluhů novými půjčkami, sjednání několika půjček najednou atd.). Někdy je takové chování spojené s nízkou úrovní finanční gramotnosti či nedostatkem jiných možností a pomoci poskytované v tomto ohledu části společnosti s nižšími příjmy.

Zajímá nás váš názor na sociální a zdravotní péči v České republice. Myslíte si, že by měl stát změnit systém sociální a zdravotní podpory pro ty, kteří to potřebují? Měl by poskytovat lepší pomoc a pobídky pro finanční konsolidaci? Jak si myslíte, že může společnost nebo místní komunity přispět k formování systému, aby byl aktuální s ohledem na současné výzvy? Znáte nějaké příklady účinných řešení z vašeho okolí nebo z jiných zemí?

Pro tuto potřebu jsme vytvořili zvláštní fórum, kde můžeme bezpečně hovořit o důležitých tématech. Vyhneme se zde konfliktům a urážkám, poskytneme všem účastníkům vhodné podmínky k vyjádření jejich vlastních názorů a pocitů.

Díky vám pochopíme, jaké jsou životní zkušenosti Poláků, Srbů, Čechů, Maďarů a každého, kdo k tomu má co říct.

Zveme vás k účasti na této diskuzi.

  1. Podělte se o své osobní zkušenosti v novém tématu, zde: V Česku - Edgeryders
  2. Vítejte u nás na poklidném virtuálním chatu, kde se seznámíte s dalšími účastníky a dozvíte se více o této iniciativě zde: http://bit.ly/2P9pkms

Těšíme se na setkání s vámi,
Jan, Jiří, John, Maja, Maria, Natalia, Noemi