Landing Page: Serbian

SCROLL DOWN FOR SERBIAN TRANSLATION

Most popular stories
Organisers
Browse
About Edgeryders


Wellbeing in Europe
Inspire and connect with others all over Europe by sharing your story
Share your story


We are preparing to launch the project in Serbia! Open call for community connector who also speaks English, apply here: https://edgeryders.eu/t/edgeryders-wish-to-hire-a-community-manager/10350


Catch up on the latest stories
About the organisers
All posts about ~ Select a tag/ keyword
Share your story
View our campaigns


About us: we are Edgeryders, and we are listening. We are collecting your stories to better understand how people are building good lives while dealing with social, economic, and political challenges. For more about who we are, check us here.

SERBIAN TRANSLATION
Најпопуларније приче
Организатори
Претражите
О Едгингдерс-у


Благостање у Европи
Инспирацију и повезивање са другима широм Европе делећи своју причу
Поделите своју причу


Припремамо се за покретање пројекта у Србији! Отворени позив за конектора заједнице који такође говори енглески језик, пријавите се овде: хттпс://едгеридерс.еу/т/едгеридерс-висх-то-хире-а-цоммунити-манагер/10350


Закажите најновије приче
О организаторима
Сви постови о ~ Изаберите ознаку / кључну реч
Поделите своју причу
Погледајте наше кампање


О нама: ми смо Едгејдери и слушамо. Прикупљамо ваше приче да бисмо боље разумели како људи граде добре животе док се баве социјалним, економским и политичким изазовима. Више о томе ко смо, погледајте нас овде.

@fsimonov could you please edit the serbo-croation text below? You can find the English copy here. Thanks!

[МЕНУ ПОСТАВКЕ]

Најпопуларније приче
Организатори
Претражите
О Едгингдерс-у

[ОТВАРАЊЕ]

Благостање у Европи

Инспирацију и повезивање са другима широм Европе делећи своју причу.

Радимо заједно како бисмо створили ширу слику благостања у Европи.

Испричајте своју причу и квалификујте се за 200 €.

Почните овде

Придружите се нашем следећем виртуелном кафеу

[1. одељак]

Приче за вас.

Баците светло на ваш живот, то је важно за све нас

Поделите своју причу

[2. одељак]

Или прегледајте приче других

[Трећи одељак]

О нама

Ми смо Едгингдерс

И ми слушамо. Прикупљамо ваше приче да бисмо боље разумели како људи граде добре животе у Европи, бавећи се социјалним, економским и политичким изазовима. Желимо да знамо шта имате да кажете и желимо да вас други чују.

Зашто?

Јер ти је битно

Овако то функционише.

Едгеридерс је платформа од преко 5.000 људи који од 2013. године деле своје приче, своје идеје, проблеме и решења.

Сви ови постови заједно су оно што називамо „колективном интелигенцијом“: искуства претварамо у решења која могу да реше наше свакодневне проблеме.

И сви ми можемо имати користи од сазнања како се наши суседи носе са сличним проблемима или како је неко са друге стране земље пронашао решење за наш проблем.

[Четврти одељак]

Зашто делити своју причу?
Едгингдерс није изграђен на лајковима или хасхтаговима. Грађена је на смисленим људским везама и инспирацији, који су резултат заједничког дељења и смисла за искуства.

Ваша прича може помоћи неком другом. Или, можда, говорећи о ономе са чиме се бавите, наћи ћете прилику да решите проблем са којим се борите.

Напиши своју причу

[5. ДЕО]

Ово смо ми

Has Likes

Forwarded for a check up.

Are we using Cyrillic characters now instead of Latin? The lovely @jasen_lakic had initially translated parts of it here.

Anyway, just wanting to acknowledge contributions and apologise for change of texts - this process is so iterative that we now hope to finally be ready! Thanks Jasen!

Has Likes

Well, as Jasen stated: it is a difficult region.

If it’s written in cyrilic, only Serbians and a tiny % of Croatians will be able to read it (because we don’t learn how to read cyrilic in school, its kinda taboo (political reasons).

I’d go with cyrilic as main because this is intended for the serbian audience, but include latin as well as a lot of serbians write in latin as well.

I have a translation ready (proofreading it by a serbian friend of mine), will send it over shortly.

Has Likes

Here it is:

Latin:

[MENU ITEMS] @owen

Najčitanije priče
Organizatori
Pregledaj
O Edgerajdersu

[OPENING]

Inspiriši i povežise sa drugima širom Evrope deleći svoju priču.

Radimo zajedno kako bismo stvorili širu sliku blagostanja u Evropi.

Ispričajte svoju priču i kvalifikujte se za 200 €.

Počnite ovde

Pridružite se našem sledećem virtuelnom kafeu

[1st SECTION]

Priče za tebe

Podeli svoj život s onima kojima to znači

Podeli svoju priču

[2nd SECTION]

Pretraži tuđe priče

[3rd SECTION]

O nama

Mi smo Ederajders

I mi te slušamo. Prikupljamo vaše priče da bismo bolje razumeli kako ljudi grade dobre živote u Evropi, baveći se socijalnim, ekonomskim i političkim izazovima. Želimo da znamo šta imate da kažete i želimo da vas drugi čuju.

Zašto?

Jer ti je bitno

Ovako to funkcioniše.

Edgerajders je platforma od preko 5.000 ljudi koji od 2013. godine dele svoje priče, svoje ideje, probleme i rešenja.

Svi ovi postovi zajedno su ono što nazivamo „kolektivnom inteligencijom“: iskustva pretvaramo u rešenja koja mogu da reše naše svakodnevne probleme.

I svi mi možemo imati koristi od saznanja kako se naše komšije nose sa sličnim problemima ili kako je neko iz strane zemlje pronašao rešenje za naš problem.

[4th SECTION]

Zašto deliti svoju priču?
Edgerajders nije izgrađen na lajkovima ili hashtagovima. Građen je na ljudskim vezama i inspiraciji, koji su rezultat zajedničkog deljenja i smisla za iskustva.

Vaša priča može pomoći nekom drugom. Ili, možda, govoreći o onome sa čime se bavite, naći ćete priliku da rešite problem sa kojim se borite.

Napiši svoju priču

[5th SECTION]

Ovo smo mi

Cyrilic

[MENU ITEMS] @owen

Најчитаније приче
Организатори
Претражите
О Едгерајдерс-у

[OPENING]

Инспирајте се и повежите се са другима широм Европе који желе вашу причу.

Радимо заједно на стварању шире слике о добробити у Европи.

Испричајте своју причу и квалификујте се за 200 евра.

Почни овде

Придружите се нашем следећем виртуелном кафеу

[1st SECTION]

Приче за вас

Подели свој живот с онима којима то значи

Поделите своју причу

[2nd SECTION]

Претражите приче других људи

[3rd SECTION]

О нама

Ми смо Едеридери

И ми те слушамо. Прикупљамо ваше приче како бисмо боље разумели како људи граде добре животе у Европи, бавећи се социјалним, економским и политичким изазовима. Желимо да знамо шта имате да кажете и желимо да вас други чују.

Зашто?

Јер ти је то битно

Овако то функционише.

Едгерајдерс је платформа од преко 5.000 људи који су од 2013. године делили своје приче, своје идеје, проблеме и решења.

Заједно, сви ти постови су оно што називамо “колективна интелигенција”: искуства претварамо у решења која могу да реше наше свакодневне проблеме.

И сви ми можемо имати користи од сазнања како се наши суседи носе са сличним проблемима или како је неко из стране државе пронашао решење за наш проблем.

[4th SECTION]

Зашто делити своју причу?
Едгерајдерс нису изграђени на лајковима или хасхтаговима. Грађен је на људским везама и инспирацији, резултат заједничког дељења и осећаја искуства.

Ваша прича може помоћи неком другом. Или, можда, говорећи о ономе са чиме се бавите, наћи ћете прилику да решите проблем са којим се борите.

Напиши своју причу

[5th SECTION]

То смо ми

Has Likes

Here is the social contract for Serbian in latin. Someone from Serbia could write the Cyrillic version and correct if I used some Croatian words :slight_smile:

POPREBEL je finansiran od strane Evropske Komisije pod Horizon 2020 programom za istraživanje (broj finansiranja 822682). Ta zajednica, koju smo nazvali ‘Kvalitet života u Evropi’, je zajednica koju gradimo u simbiozi sa nasim istraživačkim projektom. To je zajednički pokusaj da razumemo kako ljudi u raznim Evropskim državama žive, rade i učestvuju u zajednici u ovom vremenu rasta populizma.

Kvalitet života u Evropi je platforma za podelu priča, ideja i znanja, povezivanje sa drugima, stvaranje partnerstva i lakšu saradnju. To je vrlo raznolika grupa ljudi iz svih uzrasta, polova, visine prihoda, političikih uverenja itd., uglavnom iz istočne i centralne Evrope ali ne isključivo iz tih regiona. To je ujedno i proces koji spaja ljude, virtuelno ili fizički, da dele, inspirišu, da se povežu i efikasno saradjuju. Iz svega ovoga će nastati nove ideje, nova rešenja i partnerstva korisna za sve.

Za sve učesnike:

 1. Mi smo stvorili Kvalitet Života u Evropi sa vama, zajednicom, na umu, da funkcioniše kao mašina stvaranja znanja. Što više doprinesete, to će razumevanje svih u zajednici biti veće, a samim tim će rasti naše kolektivno znanje i mogućnost preduzimanja konkretnih koraka ka poboljšanju naših života.
 2. Kvalitet Života u Evropi prihvata i ohrabruje učestvovanje svih ljudi koji imaju želju biti deo ozbiljnih diskusija o životu, poslu i učestvovanju u društvu kroz stvaranje raznih promena na političkom nivou, bez obzira na njihovo političko opredelenje i sistem vrednosti. Mi podržavamo konstruktivan dijalog sa svim stranama političkog spektruma, umesto ignorisanja populističkih argumenata.
 3. Da bi mogli garantovati konstruktivan dijalog sa poštovanjem svih učesnika, naša ekipa je obučena za detaljan menadžment zajednice i usmeravanje dijaloga na takav način da argument ostanu realni i zasnivani na činjenicama. Bilo koja vrsta zlostavljanja neće biti tolerisana.
 4. POPREBEL, Istraživački projekat kojem pomažete kroz vaše učestvovanje u zajednici, je napravljen da bude katalizator. Vodićemo ga do kraja 2021 ali sav sadržaj i zajednica na ovoj platformi će ostati dostupni svima dugo posle toga.
 5. Naš tim je tu da vas sasluša, posvećen je konstantnoj razmeni sa vama i da vam omogući pristup svim zajedničkim resorsima na ovoj platformi, da vas poveže sa novim informacijama, znanjem, ljudima i prilikama. Što konkretno dobijate sa vašim učešćem: navodjenje kako najbolje možete doprineti shodno interesima, dobićete konstruktivne komentare ili savete, novčanu kompenzaciju za kvalitetan doprinos, stalnu poziciju uz novčanu naknadu, mnoge mogućnosti za lični razvoj i sticanje novog znanja npr kroz kurseve, dobiti pozivnice za evente ovog projekta, imati dostupne razne prilike unutar naše zajednice, od strane partnera našeg projekta ili od strane drugih članova zajednice ili organizacija.
 6. Tim projekta će zvanično prepoznati one koji najviše doprinesu tako što će ih zaposliti za pozicije uz novčanu naknadu: experte, govornike ili organizatore raznih dogadjaja. To će za nas biti osobe čije će doprinose prepoznati i potvrditi drugi članovi zajednice, kao broj komentara i reakcija na njihov doprinos i njihova pozicija na grafiku mreže na primer. Ovaj proces je vodjen zvaničnim aktivnostima, resorsima i mogućnostima unutar projekta. Sve prilike za zapošljavanje će biti javno stavljene na forumima zajednice kao otvoreni pozivi.
 7. Mi nameravamo pomoći jedni drugima u unapredjenju naših sposobnosti analiziranja i interpretacije informacija. Mi analiziramo i organizujemo informaciju razmenjenu u našim razgovorima da bi podržali želju i sposobnost članova naše zajednice da se konstruktivno uključe u društvo kroz činjenice, statistike I ostale vidove informacija. U svetu globalne digitalne povezanosti, poboljšavanje pristupu i koriščenju informacija nam pomaže u smislenoj navigaciji trenutnih ekosistema i društava. Da li želite rešiti lokalne probleme, naterati vlade da preuzmu odgovornost, izbeći skupe greške ili naučiti nove stvari o svetu u kom živite, znanje je moć.
 8. Mi vam ne možemo obećati da će rešiti bilo koje problem o kojima pričaju Evropski populisti današnjice. Ovo je za sve nas, bez obzira da li se slažemo sa populističkim argumentima, da podignemo nivo svesti, podelimo jedni sa drugima informacije i iskustva o tome kako se mi, kao zajednica, nosimo sa tim stvarima.
 9. Imajte na umu činjenicu da smo mi raznolika zajednica. Ovo je od presudne važnosti: skoro sve što možemo postići se zasniva na toj raznolikosti. Jako je važno da ostanemo otvoreni prema svim vrstama ljudi, saznanja I veština. Ovo znači da mi prihvatamo i uzimamo u obzir da svaka osoba treba da ima izbor na koji način i u kolikoj meri želi učestvovati, dok god to ne ograničava autonomiju drugih.
 10. Onaj koji odradjuje posao donosi odluke. Fokus svake interakcije bi trebalo biti da osnažimo i ohrabrimo svakog od nas da delujemo, umesto da sedimo sa strane i govorimo drugima da ne deluju. Doprinesite smišljenim predlozima ako želite nešto napraviti boljim. Predlozi sa najviše šanse za implementaciju su oni uz koje ide i ponuda da se konkretno pomogne od strane onih koji ih predlažu.
 11. Slobodni ste koristiti sav material iz naših diskusija i slobodni ste doneti vase zaključke o temama o kojima raspravljamo. Slobodni ste da pišete o tim zaključcima bilo gde na netu i u svakodnevnom životu, pod uslovima licence, dok god pripišete materijale o kojima pišete njihovom autoru. Ovde pogledajte detaljnije (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ) objašnjenja o vašim pravima i obavezama kad koristite sadržaj drugih autora. Mi, POPREBEL istraživačka grupa, ćemo se pridržavati istih pravila. Mi ćemo javno razgovarati o našim delatnostima, bićemo transparentni i trudićemo se otkriti šta može biti uradjeno bolje ili drugačije.
 12. Ova diskusija je hostovana od strane Edgeryders organizacije, u partnerstvu sa University Colledge London, University Karlova (Češka Republika), University Jagiellonski (Poljska), University of Belgrade (Srbija). Mi se obavezujemo da ćemo obezbediti sredstva i raspolagati sa njima u skladu sa etičkim standardima koje primenjujemo u svim našim aktivnostima.
 13. Mi se obavezujemo učiniti sve što je u našoj moći da bi zadržali ovaj prostor otvoren za sve vas koji nam se želite pridružiti i koristiti ga, ili ga koristiti etički (na primer otvarajući teme za koje mi nismo mislili da su povezane sa našim projektom, a vi želite pokrenuti diskusiju u zajednici), tako da prostor za razgovor koji održavamo može evoluirati unutar same zajednice. Mi smo svesni da to ne možemo uraditi samo i mi se trudimo olakšati vaše učestvovanje.
 14. Zadržavamo pravo da privremeno zabranimo pristup POPREBEL prostoru svim učesnicima čije ponašanje bude ugrožavalo druge (npr nasilno ponašanje, pretnje ili slično ponašanje).
 15. Mi se obavezujemo da ćemo se podlagati konstantnoj, nezavisnoj evaluaciji naših aktivnosti. Obavezujemo se da ćemo svaki naš identifikovani promašaj ili neizvršenje naših obaveza pretvoriti u namensko menjanje našeg okruženja koje voditi evoluciju našeg delovanja i upravljanje projektom.
Has Likes

big big thanks! <3

I will add it in a separare topic.
For the title: what is a good translation for ‘Social Contract for the community?’

Has Likes

‘Društveni ugovor naše zajednice’

Has Likes