Six months of Wellbeing in Europe: the quickest way to find your way in!

Weekly%20News

Hello all, Wellbeing in Europe community started in January 2019. After six months, there are many things happening and any feedback or reaction is useful!

Who’s who

40 participants from Poland, the Czech Republic, Serbia, Croatia, Germany, living in these countries or abroad (primarily in the UK, Belgium, Germany). We have over 300 contributions (topics and comments) in 80 topics on the platform. People are connecting, and we know this by counting every time someone answers to another. A direct relationship forms when “Alice replies to Bob’s content”, and we have over 100 of these connections!

Nevertheless, wellbeing in Europe is about the people. Here’s a conversation map and a list of most interesting things happening which you can join directly :slight_smile:

News from the team

https://edgeryders.eu/t/event-europe-is-not-well-15th-of-july-tri-ocasci-brno/10297/

https://edgeryders.eu/t/event-europe-is-not-well-17th-of-july-cafe-sladkovsky-prague/10298

 • Part-time job for a #Czech community builder to join the project Wellbeing in Europe! Deadline for applications 15 July! Please share this announcement with your networks: http://bit.ly/2ZBLP7y

 • We are having delays in promoting our call for Local Connector in Serbia!
  Local Connectors in all the focus countries (Serbia, the Czech Rep., Poland) are community mobilizers on the ground who are tasked with facilitating conversations around new stories and knowledge on topics of maximum relevance in their country. Kudos to @zmuc, @wlayche, @Savana and @jasen_lakic for being the first ones to actively participate in the Serbian forum!

 • BONUS: We will have a German language conversation starting this fall! The papers are still being signed with the Partners running this project (learn more about POPREBEL here).
  What we need help with: Do you know people who would like to collect stories of how people live and access healthcare, work and opportunities, and cultivate spirituality? Do you know people who could organise community events in Germany? Get in touch with @Richard in a comment below.

 • We have published Community Social Contract. It explains how online participation on this forum works and what the expectations and promises are from the team towards each and every contributor. It is available and linkable from the main Edgeryders - Wellbeing in Europe. Is anyone up for translating it in Serbian-Croatian, German, Czech, Polish?

2 Likes

Hey, I will do the Czech version of CSC, just give me a couple days.

1 Like

No promises because lots of things are happening here at the moment but I will try to do it by the end of the week.

1 Like

@noemi

POPREBEL je financován Evropskou komisí v rámci programu pro výzkum Horizont 2020 (číslo grantu 822682). Jeho společenství, které osobněji nazýváme „Blahobytem v Evropě“, je společenstvím, které budujeme v symbióze s výzkumným projektem. Je to kolektivní snaha pochopit způsoby, jakými občané v různých evropských zemích žijí, pracují a zapojují se do společnosti v době vzestupu populismu. Je to platforma pro sdílení příběhů, myšlenek a postřehů, vytváření nových kontaktů a koordinaci práce. Jedná se o různorodou skupinu lidí všech věkových kategorií, pohlaví, úrovně příjmů, politických ideologií atd., zejména ve střední a východní Evropě, ale neomezuje se jen na ni. Je to proces, který spojuje lidi virtuálně nebo fyzicky, aby se podělili o zážitky, vzájemně inspirovali, propojovali a efektivně spolupracovali. Z toho vzejdou nové myšlenky, nová řešení a nová spojení, která budou prospěšná pro všechny.

Všem účastníkům:

 1. Navrhli jsme Blahobyt v Evropě s vámi, komunitou, na mysli, tak aby fungoval jako prostředek ke sdílení znalostní. Čím více přispějete, tím lepší bude znalosti všech a tím více poroste naše kolektivní pochopení věcí a schopnost jednat.

 2. Blahobyt v Evropě vítá účast každého, kdo se chce zapojit do seriózní diskuse o životě, práci a účasti ve společnosti v kontextu různých politických změn bez ohledu na své politické hodnoty a orientaci. Podporujeme konstruktivní diskusi s těmi, kdo jsou na různých stranách spektra, spíše než automatické odmítání populistických argumentů.

 3. K zajištění konstruktivních a uctivých diskusí je tým vyškolen v poskytování specifických služeb komunitního managementu a řízení debaty tak, aby se netolerovalo žádné zneužívání prostoru a verbálního násilí a aby argumenty zůstávaly na úrovni a podložené fakty.

 4. POPREBEL, výzkumný projekt, kterému svou účastí v komunitě pomáháte, je navržen tak, aby fungoval jako katalyzátor. Potrvá do konce roku 2021, i když jeho materiály zůstanou k dispozici ještě dlouho poté, stejně jako komunita na této platformě.

 5. Projektový tým je odhodlán naslouchat, zapojit se s vámi do výměny poznatků a poskytnout vám přístup ke společným zdrojům na této platformě, propojit vás s novými informacemi, znalostmi, lidmi a příležitostmi. Konkrétně to, co získáte účastí: budete vedeni k tomu, abyste přispívali podle svých zájmů, dostávat konstruktivní zpětnou vazbu nebo rady, finanční odměnu za vysoce kvalitní příspěvek, přijetí na placenou pozici, nabídku možnosti studia a osobního rozvoje, tj. školení, budete dostávat pozvánky na projektové akce, získáte přístup k dalším příležitostem dostupným v komunitě, a to buď od partnerů projektu, nebo od jiných členů komunity či organizací.

 6. Projektový tým formálně uzná většinu aktivních přispěvatelů tím, že je přijme na finančně kompenzované pozice: vypravěče, odborníky a kurátory akcí. Aktivní přispěvatele považujeme za ty, jejichž příspěvky jsou uznávány jako kvalitní a spolupotvrzovány ostatními členy komunity, podle počtu připomínek a reakcí na jejich příspěvky a podle úrovně jejich centralizace v grafu sítě (příklad). Tento proces se řídí formálními činnostmi, zdroji a kapacitami, které jsou v projektu k dispozici. Všechny možnosti náboru budou zveřejněny na komunitním fóru jako otevřené výzvy.

 7. Chceme si navzájem pomoci zlepšit naši schopnost analyzovat a interpretovat informace. Analyzujeme a strukturujeme informace sdílené v našich rozhovorech, abychom podpořili touhu a schopnost členů komunity konstruktivně se zapojit do společenské debaty prostřednictvím faktů, statistik a dalších informací. Ve světě všudypřítomné digitální konektivity nám zlepšení přístupu k informacím a jejich využití pomáhá smysluplně se orientovat v současných ekosystémech a společnostech. Ať už je to proto, že chcete řešit místní problémy, vést vlády k zodpovědnosti, vyvarovat se nákladných pochybení nebo se učit nové věci o světě, ve kterém žijete, znalosti představují moc.

 8. Nemůžeme vám slíbit, že vyřešíme kteroukoli z otázek vznesených současnými evropskými populisty. Je úkolem nás všech, ať už s populistickými argumenty souzníme nebo ne, abychom zvyšovali povědomí, vzájemně si sdělovali informace a zkušenosti o tom, jak se jako komunita s těmito otázkami vyrovnáváme.

 9. Mějte na paměti, že jsme různorodá komunita. To je zásadní: na této rozmanitosti stojí téměř vše, čeho můžeme dosáhnout. Je nezbytné, abychom zůstali široce otevřeni přílivu nových lidí, poznatků a dovedností. To znamená, že akceptujeme a bereme v úvahu, že jednotlivci by měli mít možnost zvolit si vlastní míru a styl účasti, pokud to neomezí autonomii ostatních.

 10. Kdo pracuje, rozhoduje. Těžištěm každé interakce by mělo být posílení a povzbuzení každého z nás k tomu, abychom něco dělali, místo abychom seděli stranou a říkali ostatním, aby nic nedělali. Pokud chcete udělat něco lepšího, můžete přidat promyšlené návrhy. Návrhy, které budou s největší pravděpodobností realizovány, jsou právě ty podpořeny nabídkou praktické pomoci od osob, které s nimi přichází.

 11. Můžete použít materiály z diskuse k tomu, abyste si udělali vlastní závěry o problémech, o kterých diskutujeme. Tyto závěry můžete využívat kdekoliv, na webu i v reálném životě, pouze s výhradou zákona a licenčních podmínek, pokud autorství těchto materiálů přisoudíte jejich autorům. Informace o vašich právech a povinnostech při používání těchto materiálů naleznete zde (odkazy na: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ). My, výzkumná skupina POPREBEL, to plánujeme také. Zavazujeme se veřejně diskutovat o našich postupech, být transparentní a mít příležitost objevit, co by se dalo udělat lépe, nebo jinak.

 12. Tuto konverzaci pořádá Edgeryders ve spolupráci s University College London, Univerzitou Karlovou (Česká republika), Jagellonskou Univerzitou(Polsko), Bělehradskou Univerzitou (Srbsko). Zavazujeme se k obstarávání a řízení zdrojů za dodržování etických norem, které uplatňujeme ve všech našich činnostech.

 13. Zavazujeme se, že vynaložíme veškeré úsilí na to, aby si každý z vás udržel volný prostor, aby se k nám každý mohl připojit a využívat, nebo eticky v pořádku “zneužívat” (například tím, že uvedeme témata, o kterých jsme si nemysleli, že jsou spojena s projektem, ale chcete o nich diskutovat s komunitou), aby se prostor pro konverzaci, který udržujeme, mohl vyvíjet se samotnou komunitou. Jsme si vědomi, že to sami nezvládneme, a snažíme se vám účast usnadnit.

 14. Můžeme vymáhat dočasná omezení vašeho přístupu do prostoru POPREBEL za těch okolností, kdy vaše chování představuje riziko pro ostatní (např.: násilné nebo jinak ohrožující chování).

 15. Zavazujeme se k dalšímu nezávislému hodnocení našich aktivit a k tomu, že každý zjištěný průlom či posun proměníme v uvědomění si měnícího se prostředí, která bude řídit vývoj našich aktivit.

1 Like

@Jirka_Kocian big big thanks! <3

I will add it in a separate topic.
For the title: what is a good translation for ‘Social Contract for the community?’

Hmm…, how about “Kolektivní smlouva naší komunity”?

1 Like